Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
De Meisjes.
Lieve Jezus! die ons "kleenen
Liefdrijk Uwen zegen boodt,
*t Kindje wektet uit den dood,
Hoor ons bidden, zie ons weenen,
Nu ons kinderhart zich paart.
Aan den lof V toegezongen
Door miljoenen dankhre tongen.
Op het heiligst feest der aard.
Allen.
Dierbre Jezus, 6, heb dank!
Ook voor ons zijt Gij geboren!,.. .
Moge ons hart U toebehooren,
Rein en schuldloos, levenslang.
Dat wij, aan Uw hand geleid,
Pogen U ter eer te leven.
En Uw voorbeeld na te streven,
Uit opregte dankbaarheid. —

Statig en verheven klonk dit eenvoudig lied, met de
angstvallig bevende kinderstemmen aangeheven en van
een teeder en slepend orgelgeluid begeleid, door de
hooge tempelgewelven, ó, Het was aandoenlijk om te
lien, hoe die volle, onschuldige gezigtjes zich eerbiedig
naar den hemel wendden, alsof de lieve Jezus het
dan beter kon hooren, en alsof zij Ilem daar zagen,
met vriendelijk gelaat naar hen luisterende, want de
Leeraar had zoo even verhaald, dat de Heer naar den
hemel was gevaren.