Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
u
heeft dus niets vernederends, indien Godvrucht ons versie-
ren. Ook voor de armen was de lieer op aarde gekomen;
ook hen zegende Hij; ook hun wordt het Evangelie ver-
kondigd; ook voor de armen en geringen is dus de ge-
boorte van Jezus een heilig feest van troost en bemoediging.
Zulk een gezegend feest is het ook voor kinderen;
en hier wendde de goede Leeraar zich regt kinderlijk
en verstaanbaar met zijne eenvoudige rede tot de kleinen,
die dubbel aandachtig en eerbiedig luisterden, nu de
Leeraar tot hen sprak. Hij verhaalde van de geboorte
van Jezus in den armoedigen stal; hoe het Goddelijk
Kind daar te vreden nederlag, in doeken gewonden en
op het harde stroo, in de koude, steenen kribbe; van
het heerlijk gezang der Engelen en de blijdschap Aan
aarde en hemel; van het hemelsch licht in het dal van
Bethlehem en van de verwondering der herders; van
de dankbare verrukking van den vromen Jozef; hoe
de brave, gelukkige Maria het beminnelijk Kindje eer-
biedig in de bevende armen droeg en het wiegde op
liaren schoot, even alsof de kinderen het alles voor
hunne oogen zagen gebeuren.
Verder verhaalde hij van Jezus beminnelijk gemoed;
van Zijn gezegend leven en van Zijne liefde tot de
menschen; hoe Hij de kinderkens tot zich riep, op
Zijne kniën nam, en hun Zijnen zegen gaf; dat Hij
zelfs het doode dochtertje van Jaïrus opwekte. Het Ge-