Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
Üe Leeraar sprak met zooveel warmte en dankbaar-
heid over de liefde van God, die Zijnen eenigen Zoon
iii de wereld zond, om baar te zegenen en gelukkig te
maken, en van de niet minder groote liefde van Jezus,
die armoede, smaad, lijden en dood vrijwillig en niet
gelaten onschuld onderging voor arme zondaren. liet
Kersfeest, zeide bij, was een feest der liefde van God
en Jezus jegens ons mensclien en kinderen. Wij moe-
ten het dus ook van onze zijde maken tot een feest van
liefde jegens God en Jezus, door eene dankbare. God-
geheiligde viering. Geen aardsche vader, de beste zelfs,
kan voor zijne kinderen doen, wat de Ilemelsche Vader
voor ons gedaan heeft: daarvoor kunnen wij Hem alleen
danken door een deugdzaam leven. En zou het niet
verfoeijelijk ondankbaar zijn, zoo wij Hem dien dank
niet gaarne bewezen, tot Zijne eer eu tot ons geluk op
aardeen in den hemel? En nu drong hij zoo hartelijk
en snieekend er bij de menschen op aan , om God toch
te vreezen en te gehoorzamen en elkander lief te
hebben, onulat Hij ons allen zoo lief heeft, zoodat aller
harten diep geroerd werden, en in veler oogen tranen
van aandoening kwamen.
De edele num be[»aalde ook de armen en geringen
bij bet heilig Geboortefeest. Ook Jezus kwam in armoede
ter wereld; Zijne ouders waren eenvoudig en gering,
maar zij waren braaf en Godvreezend. Zulk een lot