Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
stooten en duwen in het drukke gewoel, dat elkander
overhaast voorhij loopen, — al die beweging en dat
gedruisch, ja, zelf het schoolgaan staat stil. De vlug-
ste en vlijtigste, de meest rustelooze zelf, gaat nu lang-
zaam en rustig langs den stillen, onhevolkten weg. In
dien stillen gang is het reeds zigthaar, dat het een
rust- en feestdag is, en dat alle harten vreedzaam en
kalm gestemd zijn. Het pak van moeite, arbeid en
zorg, dat gedurende zes dagen zoo zwaar gewogen heeft,
is afgelegd, en de menschen verademen nu', en gaan
die zoete rust zoeken bij God, die 't meest verkwikt
en versterkt voor de zes dagen arbeids, die weer volgen
zullen.
De Leeraar met zijn gezin volgt den langen optogt,
zoo als een herder de kudde schapen voor zich ziet
uitgaan, verlangende naar den herbergzamen stal, waar
de zoete rust hen wacht, na het zwerven en dwalen.
En ach! hoevele menschen zwerven en dwalen niet op
den moeitevollen levensweg, om in het zweet huns
aanschijns, met kommer en verdriet het voedsel te
vinden! Hoe moet het hart dan niet hijgen naar die
stille rust, die de vrome vindt in het herbergzaam
huis van God, dat openslaat voor allen, die vermoeid
zijn en ruste zoeken!
Ieder van de Gemeente heeft een eerbiedigen groet
voor den eerwaardigen man, die om zijn liefderijk