Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
f--
10
fraaije woning des Heeren, en de andere naar de duis-
tere woning van den dood!
Als de klokken zoo luiden, spreken ze niet alleen
tot onze ooren, maar tot onze harten. Ook brave kinde-
ren gevoelen dan eene ongewone gewaarwording. Zij
worden stil en eerbiedig bij dat statig geluid, dat zoo
plegtig m de lucht dreunt. Hunne vrolijke gesprekken,
hun zingen en springen houdt dadelijk van zelve op.
Het is dan menigmaal of er van zelf een vers van een
Psalm of Gezang in hun geheugen rijst en op de lipjes
komt, en zonder het bijna te weten, zingen zij het
met gevouwen handen, zoo goed en kwaad zij kunnen.
Zij verlangen dan, even als vader en moeder, om in
de kerk te wezen, en denken dan aan niets meer,
dan aan den Leeraar, aan den goeden God en den Heer
Jezus, den Goddelijken Kindervriend, van wien hij altijd
zoo ernstig, met zooveel dankbaarheid en zoo eerbiedig
^ spreekt, of de Heer het zag en hoorde.
Statig gaat nu de Gemeente op naar het bedehuis.
Hoe geheel anders is het op Zon- en feestdagen met de
menschen en de gewone bedrijvigheid. Alles ademt rust
en kalmte. De rammelende wagens, de hoefslag van het
werkpaard, de hamer van den smid, het rondventen en
uitroepen van koopwaren, — van dat alles wordt niets
vernomen. Overal heerschen stilte en rust. Dat
jagen naar arbeid en veld, dat draven en slooven, dat