Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
zeilde tintelende vonken, en de kinderen begrepen, dat,
al plukte men al de witte ganzen en eenden, om de
vederen op de straten te verspreiden, men toch zulke
1'raaije, glinsterende sneeuw niet zou kunnen maken,
als God deed. De vergulde haan op den kerktoren, door
den zonneglans beschenen, wierp gouden stralen over
het heilige huis, waarop hij als een trouwe wachter
staat, en zag zoo vriendelijk van uit de hoogte op het
dorpje neder, alsof hij riep: — »Ik wensch u een blijde
en zalig Kersfeest!" —
't Was onder menschen en kinderen dan ook regte
blijdschap, alsof de gansche wereld zich dubbel verheugde
over de geboorte van het heilig Kind.
De kinderen inzonderheid baden zoo blijmoedig en
aandachtig hun morgengebed, alsof zij den lieven God
dubbel wilden danken voor het mooije weer en voor
het vrolijk feest, dat ook een feest voor de kleinen is,
die God en Jezus Christus lief hebben. Met graagte en
smaak aten zij hunne boterham, om straks, als de
kerkklok zou luiden, met het huisgezin, in het fraaije
zondagspak gekleed, naar de kerk te gaan.
Dan mogen zij met vader en moeder medezingen,
en eerbiedig de oogjes sluiten en de handen vouwen
als de Leeraar bidden zal, en aandachtig luisteren als
hij zal spreken van Bethlehem en den heiligen Kers-
nacht, van de zingende Engelen en de vrome, aanbid-