Boekgegevens
Titel: God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 19e eeuw *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-552
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201188
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God is goed: een leerzaam verhaal voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
als zilver en goud, sneeuwwitte gordijnen voor de
helder gewasschen vensterglazen gehangen worden; stoep
en straat werden geschrobd; — alles, zoo als 't be-
hoort op een feest, om feestelijk aanzien te hebben.
't Was nu maar jammer, dat het zulk verdrietig
weder was. Helder licht en zonneschijn moet er wezen
om regt genoegelijk feest te vieren. Dan zijn de menschen
veel opgeruimder en blijgeestiger gestemd, 't Is dan
of de lieve God vriendelijker op hen nederziet. En in
den heiligen nacht, toen het Goddelijk Kind werd gebo-
ren, was het immers ook zoo licht, als of een hel-
dere zonneglans het aardrijk bescheen ?
En zie, op eens was het, of de Natuur wist dat op
aarde een hoog en heilig feest gevierd zou worden, en
of zij met vrolijk gelaat deel wilde nemen in de blijd-
schap van menschen en kinderen. Tegen den middag
hield de regen op te plassen. De weerhaan op den
kerktoren begon in onrustige beweging te komen; lang
draaide en draaide hij heen en weder, alsof hij den
weg niet wist, of niet begreep wat hij doen moest,
en eindelijk keerde hij zich naar een geheel andere
Avindstreek, en bleef zoo onbeAvegelijk staan. Des aA'onds
voelde men eene frissche koude door de lucht suizen;
de glinsterende sterren vonkelden aan den donkeren
hemel zoo schoon en prachtig, als Avisten zij dat het
over eenige uren Kersnacht Avezen zou, en alsof zij nog