Boekgegevens
Titel: Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Auteur: Lagerwey, J.; Ludolph, L.J.C.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1863
5e, verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5818
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201183
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Vorige scanScanned page
- De Ulf gevers dézes hèbifen mede uiigegemn:
Handboek der Aardrijkskunde j bewerkt .naar .den druk,
van Eiij;st von SEïDiirz, door Dr. I. Doitj^surfen en
J. KuypER. - Trtcede druk . . • ........ / 1.80.
Hoofdtrekken dcr Aardrijkskuude.-— Voorbereiding,tot Let Hand-
.. boek 'der'^ardrijkskuude van von Seyülitz , bewerkt door
Dr. T. Dounshmffen en J. Kuyprr. . . -......ƒ 0.30.
WILLIAMS, Eng. Ncdei'f. gesprekken, naar iet Ëug. bewerkt
door D. CoMiioFF Hz. Zcyende. druk, vermeerderd en ver-
beterd door L. J. C. LudoLpii...... ........... ƒ O.SO.
L. J. C. LUDOLf.*H,..Engelsch leerboekje voor eerstbegin-
nendcn. Tweede , vermeerderde druk. ....... f 0.6^).
W, PITZ,, ScLets dér Oude Gescliiudenis en Aardrijkskunde,
3<le verbeterde druk.............../ l.äS.
w . ScUcts der Middeneeuwen , 'Z'^o verÖ druk f i.lO.
. - » ScLéts der Nieuwe OtscKiedenis, 'verbeterde
druk. . . . ..........• . . ƒ 1.1-5.
Jlten vertaald en bewerkt door Dr.' E. MEHLEU.
Dr. D. EURGER Jr , Vragen over d£ Algemeene Geschiedenis
en Aardrijkskunde, naar aanleiding yan de Schets der Alse-
mecne Geschiedenis eü Aardrijkskunde van W, PuTZ. ƒ O 7j-
Dr. G. UILJ.ilÜTir, Lalijnschc Spraakkunst voor Scholen, naar
den de'den door Dr. Vb.. Ellesdt kerzienca druk, bewerkt
docr Dr. B. Metu kr . ..................../ 3.30.
F. ELLENUt, Latijnsche 'Spraakleer voor de lagere klassen
der Gymnasia. Naar den vierden Hooprd. druk; .bewerkt
door Dr, E.'Meiilkr. 2.' verbeterd^, druk.......: f 1.25.
Tr. S. KEVZEK, Themata ter vertaling in het Grieksch,
3 stukjes, elV stukje...................k f 1.-.
BOSSCHA, Grieksche themata, Ie kl. f WO; 2e en 3 kL
/■ 1.40- 4ekL/1.25.
J. C. J. KEMPEES, Bok der Stelk., Ic 8t,,.9s dr... - 0.90.
Idem, 2 stukje, 6 druk . ...................- 0.90.
Idem, Vraagst. ca Oefen., lest., iOe di'., 2 st., 7.'dr-, elk 35 ets.
Idem, Ant'v. op de Vraagst;, 1- st.^ Se^r.', 2' st.,3 dr.^elk 25 ets.
Dr. H. WEIFFENBACH, Beginselen der HoogduitscheSpraakk.
voor .Scholen, vooral ook ter dienste van hen, die zich tot
de lessen aan dè Koninklijke Militaire Akademie wünschen
voor te bereiden. Ie st., Spraakk.; vijfde herziene dr_/0.90.
Idem, Beg. der Hoogduitsche Spraakkunst, 2* st., Leesboek,
pok''onder dfn titel: Sammlung auserlesener Stucke aus
den werken Deutschen Prosaiker, für Schulen, herausgege-
ben von Dr. H. Wjciffenbach^ 3'J druk .....ƒ1.25.