Boekgegevens
Titel: Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Auteur: Lagerwey, J.; Ludolph, L.J.C.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1863
5e, verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5818
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201183
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
243
BLADZ. 187.
Clime, luchtstreek, adored'hy saint, hy savage and hy sage, Jehovah,
Jove or Lord, door heilige, door wilde en door wijze aangebeden als
Jehovah, Jupiter of Heer. understood, begrepen, to confine, bepalen,
beperken, to cast away, verwerpen, versmaden. Tenjoy ~ to enjoy, te
genieten, contracted span, naauwen kring, presume", zich verstouten.
holts, bliksems, to thro'w, slingeren, to dêal damnation, verdoemen.
impart', verleen mij. im'pious, goddeloos, space, ruimte.
BLADZ. 188.
JJnfath'omed, onpeilbaar, insufferable blaze, onweerstaanbaar licht.
to veil, bedekken, diffu'sive = abun'dant, frown'ing brow', gefronsd ge-
laat. to bov/, buigen, high-thro'ned, op een' verheven troon gezeten.
to enihro'ne, op den troon plaatsen, ful'ness, overvloed.
BLADZ. 189.
Pri-me'val, oorspronkelijk, conceiv'ed, ontvangen, blast, rook. nod,
knik, schudding met het hoofd, own Thee, bekennen dat Gij zijt, gai-^-
menist dress, rolled, gewenteld, gedoopt.
VOLKSLIEDEREN.
To sa've, sparen, send him, geve dat hij. to frus'trate , verijdelen,
hia'vish tricks, snood bedrog, to fix, bevestigen, choicest, keurigst, in
sto're , in overvloed, am'ity = u'nion, loy'al, getrouw.
BLADZ. 190.
To ru'le = to reign (pr. reen) arose (o. v. t. van to ari'se, verrijzen).
az'ure main, blaauwe (azuren) zee. charter, grondwet, strain, slotvers,
slotregels, stroke, slag, ramp, to root, vaster wortelen, to tame, tem-
men, te onder brengen, to arou'se, aanwakkeren, to repair' to, zich be-
geven naar. match'less ^ weergaloos.
BLADZ. 191.
Appen'dix, aanhangsel, iaint'ure, smet. sere'ne, opgeruimd, soul-
inspi'rivg, albezielend. lay, lied. congeal'ed, verstijfd, to thrill = to
resound', wé al = prosper'ity, to uphold' = to support', aye = always,
to wield, zwaaijen.