Boekgegevens
Titel: Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Auteur: Lagerwey, J.; Ludolph, L.J.C.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1863
5e, verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5818
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201183
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
238
bladz. 16o.
IFoe , smart, armoede. broiJier mor'tal, mede-sterveling, to return',
herhalen, , hongerigea. spring —so'urce, to supphj ~io Jill. shed,
uitstorten, to releni', bedaren, huiu'ble strain , nederige toonen. ei'se, an-
ders. èpifaph , iiralachrift. am'ple— large, stu'dious carefuL spot'fess ,
vlekkeloos, crest =pri'd('. quarfe-ed, verbonden. , zinspreuk, void —
free. a Jluioer in the bad , eene ontluikende bloem, sac'rijice, olfer.
BLADZ. 167.
Sna're, strik, to mi'nd = v'he)i we mi'nd, toy, speelgoed, to mis'pend^
io spend ill. pt^^'^'p^^^» uitzigt. aim , doel. trea'sure , schat.
BLADZ. 168.
To gui'de, leiden, ho'ary, grij«. accord'ing ^ in propor'tion. depress'd,
vershiö:en. io Ji.x, vestiseu. to check, verdrijven, bil'low, golf. io dawn ,
aanbreken, to reinsia'ie — to resto're, io return', bade (o. v. t. van to
bid, bevelen (pr. bed), toro'ar, loeijen. watch of theni'ght, nachtwaken,
slapelooze nachten, to sue — io beg, to build (pr. bild), bouwen, rod,
kastijding.
BLADZ. 169.
With sera'blance apt, zeer eigenaardig, to decay', vervallen, to droop,
verwelken, to fa'de awoy', confes'sed, erkend, discret'ion ,
bescheidenheid, to calm , rust schenken, conspi're, zamenwerken, per'son ,
wezen, io approv'e, vormen, io kindie, verwekken, ontsteken, everlast'-
ing without' end* to endu're, voortduren. — Hymn (pr. him), lofzang.
race, loop.
BLADZ. 170.
To run io waste, onnuttig verloopen. to remov'e, veranderen, io call
forth, oproepen, to ush'er—lo infrodu'ce. to prompt, io spring,
uitspruiten, joc'und —play'ful. sijsje, ver'nal mu'sic, lente-
zangen. ec'hoes (pr. ek'koiz), weerkaatst, to ubuund', overvloedig zijn. to
wa'ter, bevochtigen, io assu'me , aannemen, to swell, vervullen.
BLADZ. 171.
To join, zich vereenigon, sounds, weergrilmen , uilbazuincn. —^ 71'deu^s
^ gar'den, de hof van Kden , het Paradijs, lo imboio'er — lo cov'c.r with a
büio'er, overschaduwen, iy'pe — em'blem. to em'idate, wedijveren, dam'ask ,
rood (zinspelende op de kleur eeuer roos van Damascus). to bespêak -rr io
foretelL di ree' tion = compar'ison. complex'io n:^face, ev 'ergr een, m a » g d e -
palm. — To pru'ne, sierlijk uitspreiden, to soar, zweven. lays = songs.