Boekgegevens
Titel: Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Auteur: Lagerwey, J.; Ludolph, L.J.C.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1863
5e, verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5818
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201183
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
237 bl. 155—159.
in den omgang:, con'sequenthj, bij gevolg, to end contemj/tihhj, op eene
verachtelijke wijz" eindigen, friv'olous, ligtziruige. dravj'ing rooms and
rueUes (pr. roe-els'), gezelschappen en kransjes, restric'tion, beperking.
matter, stof. silly jests , laffe spotternij, to mind, bekommeren, invi'te,
uitlokkend, saun'tering, ledig loopende. illit'erate , ongeletterde, ri'ots,
luidruchtige gezelschappen, io drive—to ride, hierarchical . hei-ie rar'-
1cikal)-=Lecclesias'tical, geestelijk, draughts, wissels, gek. to provo'ke,
trotseren, dry'nurse, kindermeid (spottender wijs voor gouverneur), senten'^
tious, zinrijk, ed'ifying, stichtelijk, rale, wijze, to be éasy , op zijn ge-
mak zijn. dad'dy, papa. queer Jellow, vreemde kwant, zonderlinge kerel.
shal'low pup'pies, geestelooze vlasbaarden, dir'ty, vuile, verachtelijke. roV'
ten car'cass, ziek geraamte, authen'tic panegyr'ic, geloofwaardige lofrede.
GEMAKKELIJKE EN LEERZAME DICHTSTUKJES.
BLADZ. 161.
Bow', hoezeer, hoe. to improve', gebruik maken, shining hour, uur des
daags, hon'ey, honig, wax (pr. oe-eks), was. io sto're it, ze te vullen, te
voorzien, health'ful— who'Ie some, to ^é?/«^/^, overkomen, scorn orru'deness„
verachting of hardheid, to mock, spotten, to chéat~to deceiv'e. engage'^
nopen.
BLADZ. 162.
Jmiss', niet goed. starve, van honger sterven, cur'se, vloeken.
straffen, to threaten, dreigen, to mock, spotten met.
BLADZ. 163.
To wor'ship, vereeren , dienen, to spread abroad', wxis'prc^^tu. ordain'ed,
bestemde, where'er = v}herever. to ga'ze upon', aanstaren, to make known,
verkondigen, to breathe, inademen, he keeps me, hij beschut mij.
BLADZ. 164.
'B e tire'ment, eenzaamheid, afzondering, bound, zijn beperkt tot. herd,
vee. ƒschapen. onbekommerd, sound, medita'-
tion, nadenken, unlamen'ted, onbeweend. hin'ges, hengsels.
BLADZ. 165.
Bri'er, doorn, stilt wastes, wordt verspild, scar'ce, zeldzaam, pic'ture,
toonbeeld, bree'ding = educa' ion. glor'y, pracht, to fade, verwelken, to
wiih'er, verdorren y/f^i, geven, verleenen./rat', zwak, broos, to bloom —
to blos'som. fond, teeder. as fast as he goes , eveu snel als zijne vaart is.
io scent ^io smelt.