Boekgegevens
Titel: Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Auteur: Lagerwey, J.; Ludolph, L.J.C.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1863
5e, verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5818
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201183
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
bl. 147—154. 236
TAVEE GESPREKKEN IN HET KIJK DER DOODEN.
1.
Bi'alogue. PHn'y, Ernp'tion, uitbarsting, sulphu'reovs, zwavclachtip.
brink, rand Llv'y, ex'tracis ^ uittreksels, io meet, te gemoet gaan. to
he insen'sible of, er onverschillig onder zijn. hru'tal stupid'ity, ruwe
gevoelloosheid, fals'eness, geveinsdheid, to keen up her sjnr'ils, haren
moed te schragen, undhma'yed^ onbevreesd, sunk, verlaagd. vuVgar
minds, gewoue verstanden, to suffocate, verstikken, plienom!enon, lucht-
verschijnsel. inqnis'itive, weetgierig, fre'quent, menigvuldig, to forsa'ke
= to aban'don, Irepida'tioti = ter'ror. to noie, opteekeuen. compo'sure
= cabn'ness. f ree'dom of mi'nd , tegenwoordigheid van geest, em'bers ,
gloeijende asch. pu'taice-sto'nes, puimsteen, pyri'te =flints, vuursteen.
ru'ins, instortingen, vil'/a, buitengotd. in'moü recess , diepste gedeelte.
impel'led, gedreven, a'rea, opene plaats, voorplein, earthqtia'kes, schok-
ken. to (juard, beveiligen, pil'low, kussen, to hurt, benadeelen. sub'stance,
wezen, to ques'tion, betwijl'clen. solic'ituus, bezorgd, it is not for me ^
het past mij niet. direful = ter'rible. to tear (pr. teer), van een rijten.
interspers'ed, doorzaaid , afgewisseld, cïn'ders, gloeijende kolen, em'blem,
zinnebeeld, volup'tiiousness, wellust, to be sini linf/ upon'y toe-, aanlagchcu.
nigh-izLnéar. lo ferment', gisten.
ir.
Czar (pr. tzaar, vele goede schrijvers spellen het woord: tzar^ Pe'ter.
Lew'is. the trade of a sklp'wright, het beroep eens scheepst immer mans.
, scheepstimmerwerven, fo , verslagen. i'doUzed, aange-
beden. des'potism, heerschappij, ab'solute, onbepaald, willekeurig shape,
gedaante in'to, tot. degrada'tion, vernedering, diminu'tion, verminde-
ring. Rejmb'Hc. pri'vate — com'mon , gemeen, promo'tion , bevordering.
indu'eed - cowstrain'ed. tubornina'tion, ondergeschiktheid, tucht, prej'udice,
vooroordeel, nar'row, bekrompen. Cae'sar (pr. Cie'zur). exchange, ver-
ruilen. miVitary skill knowl'edge in war, krijgskunde, na'cy, schceps-
magt. to vanq'uish, overwinnen, dro've (o. v. T. van to drive) to nevj^create'.
herscheppen, aw'e, ontzag to check, in toom houden, to iu'iimatez^io
fn'ghten. rec'ords, jaarboeken, to pléad, te mijner verontscauldijciug . . .
aanvoeren, so'ber, nuchler. , buigzaam, man'aged, geoefeud, gedres-
seerd. knout, knoet (Russische zwt^y^). perpet'ual — eter'nal. ex'ile, balling-
schap. to tra-nsfer', overbrengen, mamifaci'tires, fabrieken, tostop, terug
houden. huiveren, remor'se— repent'ence. to ö'èöVa^^, voorschrij-
ven. to detract front, verkleinen, e'ra—ep'och , tijd. pomp—pag'eantry ,
pracht, luister, en'ergy, kracht, veerkracht.
EEN BRIEF VAN LORD CHESTERFIELD AAN ZUN' ZOON
PHILIPPÜS STANHOPE.
O.^.—old stile, oude stijl, to he sMp'vjrecked. schipbreuk lijdeu. ob'^
jecl, doel. ofla'te, in den laatsteu tijd, iur^i of the ivor'ld, gemakkelijkheid