Boekgegevens
Titel: Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Auteur: Lagerwey, J.; Ludolph, L.J.C.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1863
5e, verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5818
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201183
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
235 bl. 138—147.
flaauw van. dain'iies , daintiness = del'icacies. new laid eggs, versche
cijeren. rask'er, snfde. can submit', >vil voor lief nemen, keen, scherp.
hard ex!ercise, moeijt-lijke arbeid, to cure, genezen, to rel'ish = to ta'ste.
moeijelijkheid maint , bestaan, topersua'de =: to enga'ge.
addict'ed = giv'en o'ver. disposi'tion, geaardheid, politic'ian, staatkun-
dige. on pur'pose, met het doel. undesi'gnedly, onvooibedacht.
iiet geweten eens advocaats.
El'derly, bejaard, to wait on, zijne opwachting maken, sho'w him in,
laat hem binnen komen, solic'tior, zaakgelastigde, priv'y, vertrouwd.
mor'tgage, hypotlieik. bond', obligatie, schuldbekentenis, to start' op,
voordoen, hon'tst, braal". how have you passed your time this age, hoe
hebt gij het in den laati-ten lijd gehad lack-a-day, wat drommel, to
overwhelm', tt;^//, testament, /o Hantcekcnen. storen
plen'ty. to set so little store, vertooning luuken. acces'sion, aanwinst.
a small mat'ter, het geringe, piej'udice, nadeel. tn'Jle, beuzeling, to
draio' up — to ma'ke. esta'te jiosses'sion. to faint, besterven, to prO'
test', betui: eu. cléar of the encum'brance, van al die zorg ontheven.
fo'rgery , verdichlsel. to concert', beramen, dispat'ched = sent. in the
in'terim, ondertusschen , inmidaels. to occur', invallen, to guess, ver-
moeden. %ipon' sale , te koop. Jlur'ried, driftig, a deal of mis'chief
brew'ing, iets kwaads beraamd, egad', duivtlsl am'bush , hinderlaag.
scrap, stukje, far'thing, centen, bri'be, steekpenning, trick, streek.
foul, lapg, pat'rimony, vaderlijk erfgoed, to bring off, te rechtvaar-
digen. to deal, onderhandelen, a bar'gain, een koop. nev'er start nor
sta're, gij behoelt niet te schrikken, to save one's self a beating, een
pak slaag ontloopeu. to make a virtue of neces'dty, van den nood eene
deugd maken, mer'cy upon' me, (God) wees mij genadig, if some of
the corps (pr. koor) are a disgra'ce to it, wanneer sommigen dien stand
oneer aandoen, verlagen honey, mijn waarde, - give the least i'tem, iets
verteld, to rob the pil'lory of its due, de kaak (de galg) ontrooven
van wat haar toekomt, fair'ly , heelhuids.
kanut en zijne hovelingen.
Reprov'ed, bestraft, lie'ge, souvercin. boi'sterovs, onstuiming. rebel'-
lious, oproerig, to dash', spat. salt spray, het zilte nat. ab'Ject =
contemp'tible. assu'me, zich aanmatigen.
de twee roovers.
Fierce, barsch, fier. fet'tered, geboeid, to set at defiance , trotse-
ren. to inflict', opleggen. I scorn to boast (pr. boost), ik haat het
pogchen. e'vil genius, kwade geest, to blast, vernielen, d's'trict, ge-
west. to strip, uitplunderen, ham'iet, gehucht, to subveti', omkeeren.
to ato'ne to, zich verzoenen met.