Boekgegevens
Titel: Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Auteur: Lagerwey, J.; Ludolph, L.J.C.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1863
5e, verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5818
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201183
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
bl. 129—138.
234
ped'iffrees, geslacMLoom. of quaViiy, aanzienlijk. raVhle of anis, micrcn-
volkje. ro'w , rij. hiVlock = a Hitle hill inch , duim. me'nial ser'vant,
dienstbode, gran'ary, korenschuur, to chi'de^to scold, to part with —
io quit', tract, streek lands, to drop—to fall, discard'ed, afgezette.
io give one's self airs = io val'ne one's self, zich op iets verheflFen , la-
ten voorstaan, op iets trotsch zijn. to cravjl^to creep, to spurn, met
verachting behandelen. niiiLhle coquet'te, dartele schoone, mt—a per'son
of genius, dro've — swarm cock-spar'row, mannetjes-musch. of sub'stance,
gegoede, syc'ophants , pluimstrijkers, in the same kind of view, uit het-
zelfde gezigtspunt. to take a stcr'vey, bet cog slaan,
be kokte, maar ecuter lange tijd.
Ga'hriel. Maho'met. gesprek, to transact'z=io perform'.
pit'cher, kruik, fa'mous, berucht, impo^tor — deceit'er. absurd', onge-
rijmd. direct'ed = or'der ed. great men, erooten. to ihrnst - io plunge,
io dip. io rage, tieren, witch'craft, tooverij. to get a H'velihoodf aan
den kost komen , zich levensondeihoud vcrschatfen. io ply, werken, pot''
ter, last-, pakdrager, melancholy, droefg'testig. fit, vlaag, opwelling.
to upbraid', verwijlen, delu'ston, begoocheling, io stir — io remove.
over de uitdrukkingen sir, mr., la'dy , mrs., mad'am, enz.
Knight, ridder, lar'onei , baron, in address', als men hem aanspreekt.
hlun!der, fout, misslag, ^o/r^ , klucht, chris'tian name, voor- of doopnaam.
dash, streepje, shift, hulpmiddel, io apply', toekennen, io imply',
aanduiden.
gesprek tusschen den koning van pruissen en gellert.
im'itate ^ navolgen, orig'inal, oorspronkelijk, prejudiced, vooringe-
). qui'ie as, even zoo. inclina'tion, neiging, lust. besi'd<-s , daaren-
To im-
nomen.
boven. I agree', ik stem het toe. an excess' of, eene buitengewone.
met'tlesome, fier, moedig, io pinch , knellen, crea'iiv ge'nius, scheppend
vernuft, defect' = fault. general'if y , geheel, (ensemble), shallow mind,
zwakke geestvermogens, io brêathe, ademen, hel met, helm. solid'iiy =
truth, in'ference , gevolgtrekking, block'head , lomperd.
avanneer iiooren vorsten de waarheid ?
Bic'tates, voorschriften, to misrepresenl, verkeerd voorstellen, lux-
een bekommerd hart. a coach and six, eene koets met zes paarden.
bdrn, schuur, ale, eel (eene soort van bier.) to welcome, onthalen.
Anti'ochus. I have lost my way, ik ben verdwaald. folks = people, to
wan'der = io err. a luck'y chan'ce, een gelukkig toeval, faint with ,