Boekgegevens
Titel: Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Auteur: Lagerwey, J.; Ludolph, L.J.C.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1863
5e, verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5818
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201183
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
233
bl. 122—129.
kinderliefde en verborgene weldadigheid.
Qfiiay (pr. kié), kade. har'boiir, haven, farc, veergeld, (hier) togtje.
for kire , te huur. ha'sin, bassin, hree'ze, koelte, wat'ennan, schipper.
io ply— apphj', zich ophouden, anx'lovs, begeerig. s eds, zaden, so'wn
(v. p. van /(? zaaijeu). yro«» , zuchten, respectahii'iiy — kon'ovr.
io superintend' ihe deliv'ery, ten einde te zorgen voor de behoorlijke af-
levering io be concern'ed m , in iets deel hebben, cor'sair, kaïier. scan'iy,
bekrompen, embroi'dery, hoxiiwMXwetV. to snp'plicaie, to siip'u'
late, bepalen, overseer', opzi^iex. fru'(jal = scanty. overmaken.
imme'diate, dadelijk, oogenblikkelijk. at the expen'se, ten koste, appre-
hen'sions ~ féar. to disconiin'ue , staken, search, onderzoek, navorschiug.
HU = uniil', guar'dian-a'nyel, beschermengel, excha'nge , beurs,
dankbaarheid en edel^ioedigheid,
Ca'lif, een titel, dien de opvolgers van Muhammed bij de Saracenen
hebben aangeuomen. ir'ritated, vertoornd, reseni'ment = displèasure.
indu'ced me, deed mij besluiten, mosqun (pr mosk), een Jluhamniedaansche
tempel, moskee, to exci'ie, wekken, gaande maken, to coniin'ue, ver-
blijven. ki'ndnesses, liefdediensten, concern' = sor'row, fatal'ity — rnis •
for'iune. coniemp'iib'e = des'picahle. to asper'se unjust'ly ~ io calum'-
niaie, belasteren, to hur'ry, met overhaasting we,invoeren, io deny', wei-
geren, to apprehend' =: to féar. séquin, Turksehe munt, ter waarde van
omtrent een' dukaat, to drcad=to féar, provi'ded, mits. crim'son ,
karmozijn, a sym'bol, ten teeken. wiih respect' io him, ten zijnen op-
zigte. to explain', verklaren, suff'ered, laten, io vouchsa'fe = io deign
(pr. deen), zich verwaardigen, detrac'tor = calum'niaior. on thy account',
om uwent wil.
de geheimzinnige engelschen.
Hotel', logement, io take np one's lod'ging, zijn* intrek nemen.
obscu're, onaanzienlijk, a shoottng, op de jagt. stay, voortdurend ver-
blijf. io gos'sip = to chat', to pra'te. of an e'vening = man'y an e'ven-
ing. gro'cer, kruidenier, som'eiimes, nu een^. they deci'ded, waren zij
het eens. at oih'er ti'nws dan weder, io suspect', verdenken, smack'ing,
geklap to jeel alarm'ed, ongerust worden, io reimbur'se, schadeloos
stelleu. cor'nrr ,'\ïOck. to he ai a loss, verlej'en zijn. shooting excur'sion ,
jagtportij, shot-bags, weitosschtn. good sport, \eel genoegen, unéo'sy ,
ongerust, note, brief, dof/umenis, stukken, io flee = to run from da'n-
ger. to shug up, ophalen.
ijdelheid.
To swell, opblazen, accident'al, toevallige, if it does, zoo het hen.
to puff up ~ io swell. obnox'ious , onderhevig, to fan'cy — io imag'ine,
mo'lehill, molshoop, ant'hill, mierenhoop, pismi're = em'met = ant.