Boekgegevens
Titel: Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Auteur: Lagerwey, J.; Ludolph, L.J.C.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1863
5e, verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5818
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201183
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
bl. 104—110. 232
schranderheid van een armen indiaan,
In'!and Jpart, binnenlanden, to foun'der his horse in a swamp, dat
zijn paard in een moeras bleef zitten, to oveita'kn, inhalen, exhaui'ted,
uitgeput, fatig'tie, vermoeidheid, corapas'sionately, uit medelijden, the
next set'Heme1.1, de liaast bijgelegene kolonie, tinsuspect'iny, niets kwaads
vermoedende, to chéat of, door hst ibehendig) outstelen. io refresh' one's
self y uitrusten, wrtich, schurk, gaauwdief. rode (o. v. r van to ride,
rijden), wan'ted, wilde, these.....gedurende .... to pass juoy'ment,
vonnis vellen, allow', bekennen, an e'qual cha'nye, dat het hetzelfde was.
ihe off-eye, het rechteroog.
getrouwheid en verraad.
To desert', overloopen. pursue', aanwenden, in het werk stellen, to
gain, verkrijgen, to accom'plish which, om hieraan te soMSsi^Vi. propo's al,
voorstel, sal'ly, uitval, sig'nal, afgesproken teeken.
kinderlijke liefde.
(Eene Japansche geschiedenis).
To deri've from, verdieoen met. life of toil, moeitevol leven, com
/or^izi/^ , aangenaam , gemakkelijk. la'tehj = not long ago. proclaim'ed ,
openlijk afgekondigd, affect'ed, bedroefd, lots were dravjn, zij lootten.
groan, zucht, to evince, getuigeu , toonen. ?;2/omVr, aaubrenger. to
watch, nagaan, bespieden, to 'trace, volgen, to tes'tify, toonen. with
éa'geiness , dringend, maledic'Hon, \\QtV. pa'ieni, moeder, to disclo'se —
to discov'er. trans'poris, vervoeringen, a prey, ten prooi, emo'tion, ge-
moedsbeweging. distract'ing , verbijsterd, agiia'tion , schok, sens'eless,
bewusteloos, io repair', zich begeven, to retract', herroepen, to recount' —
to rela'te. to heap on, overladen.
androcles en de leeuw.
An'drocles. Africa des'ert, woestijn. Numidia {^r. Nioe-mie'dia).
io wander, rondzwerven, har''en, dor, onvruchtbaar, sands, woestijnen.
far'ther end, achterste einde, hu'ge over gr o'wn li'on , eene ontzaggelijke,
buitengewoon groote leeuw, made io'wards him, kwam op hen aan. ga've
himself gone, achtte zich verloren, lap, schoot, to fall a Mking, begin-
nen te likken, stuck (o. v. t. van to stick, steken), to squee'ze, drukken.
corrupt' mat'ter, bedorven stof, etter, fawn, jong ree. subsist'ed upon' it,
leefde er vau. to ca'ter—to provi'de food, levensmiddelen bijeen brengen.
cus'iomary, gebruikeijk. show — sped iade. to expo'se, overgeven, are'na,
strijflpcrk. antag'on>st, ^ift^Uviiitx. wist'fully — atten'iively filan'dishment =
ien'dt rness. congrat'ulations = expres'sings of joy. to return'= to repay,
civil'ities=friendly off'ices. to gath'er , verzamelen, iorepéat', toeroepen.
ho'st, gastheer.