Boekgegevens
Titel: Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Auteur: Lagerwey, J.; Ludolph, L.J.C.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1863
5e, verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5818
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201183
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
bl. 104—110. 230
Zij was verdeeld in 6 obolen, io make ihe hest ofit, er het meeste voor-
, deel vau trekken, loid ii oitf , besteedde het. to make c/ioice, uitkiezen.
Cifs'tomer, kooper. train, reeksopvolging, to overhéar', bcluisterer. at
the who'lesale mer'chanVs, in het gruol. in reta-V, in het klein, of
cow'se, natuurlijk, in ti'me, spoedig, io lai/ asi'de, vaarwel zeggen.
iii n, worden, to make a pur'chase of, koopen. eu'nuchs, bedienden.
to enjoy' one's self, genieten, a noi'se, gerucht, trafjc = com'merce.
train, gevolg, equipage, koets en paarden, if it he, al is het maar.
io brted, a ank wee ken, io give the reins, den teugel vieren. daVliance
f.lèasure, hj réason of ~ on account' of. inex'orahU, onverbiddelijk, io
fiing = to throvj. thor'ovgh, volkomen, tosjpurn, wegschoppen, swalt'owed
I up, \erdiepl. chimerical kiemer'iekeï) vis'ion, hersenschim, toforhear,
I , nalaten, hnt'tle, broos, brekende, lu'morous illuslra'tion, geestige ophel-
dering. scheme, plan. attend'ing, het behartigen.
>]■ I
I )
lu
iiet yeksciiillend gekleurde schild.
Kni'ght^er'raniry, dolende ridderschap, pag'anism, heidendom, work'-
■manship, zamensteiling. devo'tion, godsvrucht, deliv'ered, gezegd, chal'-
lenge, uitdaging, hrtnscd (pr. broezed), gekneusd, trance, zwijm, druid
(pr. droe'id), de naam van een' priester der oude Britten, sov'eieign,
uitmuntend, heilzaam, to stanch, stelpen, fair'ly, behoorlijk,
het gelukkige geheugen.
Aut'hor , auteur , echrijver. irag'edy, treurspel, com'edy , blijspel.
o})'era , opera, heru'ic verse, heldendicht, striking, treffend, plagiarism
jjlee'dsjarizm), letterdieverij, anima'tion, vuur. disconce?led, ont-
hutst. to enjoy = to percei've with pleasure, io get hy heart, van buiten
leeren.
de tuinier op den troon.
St'don (pr. Sei'dun). to surren'der, zich overgeven, to besio'w, schen-
ken. to resi'de, zijn verblijf houden. dis>n'terested spir'it, belangeloos-
heid. t<f overlook', voorbij zien. Jhdolon'ymvs. io render consptc'uous
onderscheiden, the vale of chscu'riiy, de diepste afzondering, remo'tely
rela'ted to, van \errc verwant met. sti'pend, loon. sub'urh, voorstad.
en'signs, teekenen. office, waardigheid, rus'ticgarb, landelijke kleeding,
uten'sils of hus'handry, gereedschappen van den landbouw, régal, ko-
ninklijk. io ur'ge, aansporen, illu'ston, begoocheling, imper'iirteni, on-
beschaamde, spotternij, to prevail' upon', overhalen, gov'ernment,
regering.
muly moluc.
To he wearing (pr. wee!ring) away, uitteren, spent (o. t. t. van io
sjjend, verzwakken), lifter, draagzetel, preien'ce^ voorwendsel, stood
(o. y, T. van to stand, scharen). bai'He array', slagorde, the battle to