Boekgegevens
Titel: Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Auteur: Lagerwey, J.; Ludolph, L.J.C.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1863
5e, verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5818
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201183
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
bl. 104—110. 228
gegraveerd zilverwerk, he ha'stens to remo've, hij verlaat ijlings, to
resto're, te herstellen.
eene les ter volharding van eene spin.
Cel'ehratedy beroemd. Bruce (pr. Broes), indepen'dence. onafhanke-
lijkheid. reconnoitring , om te . . . verkennen, to climb (pr. Maim) up
a post (i)r. poost)y tegen eene paal opklimmen, smoothy glad, firm hold,
houvast, to slip, uitglijden, beheld' (o. v. t. van to behold) zag. unsuc'
cess'Jul attempt', vruehtelooze poging, fail'ure , mislukking, to profit,
zijn voordeel met iets doen. supe'rior fo'rce , overmagt. an'imating, be-
moedigende. io address' in a speech, eene aanspraak houden, to led, aan-
voeren. military en'gines, krijgs- of oorlogstuig, unwéar'ied, onvermoeid.
ondankbaarheid.
Sha'meful, schandelijk. Sen'eca. sac'rilege , heiligschennis, kerkroof.
Io exag'gerate y overdrijven, hei'nousness [\}r. heè mis-nes)y afschuwelijkheid,
omne dLreris maledictum cum ingratum dixeris, wanneer gij eenen ondank-
bare noemt, hebt gij alle kwaad genoemd, seized hold ofy greep, io go
to law with y aanklagen, at a loss, in verlegenheid, verlegen, would not
ven'ture, had geen' lust.
verhaal van eene ttjgerjagt.
Quar'ters , de kwartieren, to encamp, leggen, shirty zoom, to entreat',
verzoeken, to be in the daily habit, dagelijks de gewoonte hebben.
cai'tle yh-oornstt. io agree', besluiten, overeenkomen, or'dered, bestelden.
to go in quest of, gaan opzoeken, opsporen, under a bush, in het
kreupelhout, awo'ke, (d. v. t. van to awa'ke, wekken), char'ge, aanval.
exer'tion, poging, io fire, afschieten, lossen, fell (o. v, t. van to fall,
vallen), to fall short, te kort schieten, niet bereiken. ?iind, achter.
kick, schop, to let go one's hold, zijne prooi Ic-slaten. disa'bled, weer-
loos. io couch, gaan liggen, io exert', inspannen, to ease, verdrijven.
de oude man en zijn ezel.
To trvd'ge— io jog on, voortdrijven, to whistle (pr. oe~issel), fluiten.
v:hy, sirrah! wat bengel! is it fit, past het. rebu'ke, heris^mg. io
Ï//OKK/, bestijgen , opklimmen, la'zy , lui. rnjt/'y^^/, kreupel, to alight',
afstijgen, en^ertain'ing, vermakelijk, croicd, menigte, hoop. to conceive
a disli'ke lo, misnoegd worden over. over-complaisan'ce, te groote be-
leefdheid. burst asun'der, verbrak, make the best of his way home,
spoedde zich naar huis. in'to the bargain, op den koop toe.
grootheid van ziel.
To rela'te, verhalen, mem'orahle in'stance, get^enkwaardig voorbeeld.
regard' to truth, waarheidsliefde, cavalier', ruiter, fled (o. v. T. van to
fly, vlugten. Io throw one's self, springen, gate, poort, deur. the very
per'son, dezelfde persoon, to grieve, treuren, io suffer, gestraft worden.
faith, woord.
, i
^ I