Boekgegevens
Titel: Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Auteur: Lagerwey, J.; Ludolph, L.J.C.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1863
5e, verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5818
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201183
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
225 bl. 68—71.
de toom.
To exert', gebruiken, to embell'ish , versieren, inven'iion, versiering,
verdichting, a great deal, zeer veel. to recount', opstellen, f'or'eign,
vreemd. eVeganthj ornament'ed, keurig versierd. I can'not think of
pnt'ting it into the mouth of.,.ik kan er niet toe komen om hem ....
aan te doen. vet'eran, oud, uitgediend krijgsman.
huwelijksliefde.
Straf agem, krijgslist, to surpri'se, verrassen, after swear'ing them,
na hen te hebben doen zweeren. to praise, roemen, com'eliness, beval-
ligheid. beha'viour, houding, to redeem'= to ran'som {to resto're one
to his lih'erty), vrijkoopen, verlossen.
de eerbiedige uitzondering.
Bor'ough-town , vlek, landstad, c/oi?^, tafellaken, how he ll'ked his fa're,
hoe hem zijn maal (kost) gesmaakt had. may'or, schout, burgemeester.
land'lord, hospes, sub'altern, ondergeschikt, mag'istrate, overheidsper-
soon. So'lon. Lycur'gus. took befo're, voor .... riep. to be in exact'
equilib'rio, in juist evenwigt zijn. gra'vely , deftig, ernstig, prevail'ed,
geheerscht. time out of mind, van de vroegste tijden af, zoo ver iemand
heugde, to conform' io, zich naar iets schikken, to fi'ne, beboeten, for
refu'sing = becau'se he had refu'sed it, I may be hang'ed, ik mag ge-
hangen worden, ik ben een schurk, fellow, kerel.
de goedkoopere minnaar.
To lay a wa'ger, wedden, eene weddingschap aangaan, wag, spotvogel,
to save (redden), besparen, doen uitwinnen, pound, pond sterling (eene
wisselmunt ter waarde van plus minus ƒ 12). hur'ry = ha'ste. to call
again'= come back again', to be tronbVesome, belet, overlast aandoen.
to dispo'se of in mar'riage, die gij wilt uithuwen, to intend', voornemens
zijn. to por'tion {y^r, poorsjun), mede (ten huwelijk) te geven.
de boer en de advocaat.
Expres'sing = and expressed, concerii', spijt, go'red, doodgestooten ,
doorboord, an tmluck'y bull, een ondeugende os (stier), repara'tion, ver-
goeding, schadeloosstelling./^//W;, man. iJiink (denken), vinden, io have
(hebben), krijgen, in return', terug, to al'ter, quoth = said, I mistook,
ik heb mij vergist, to al'ier, veranderen, inquire, onderzoeken, ready,
vaardig, to exact', eischen.
eene heilzame pil.
To call on , oproepen, to draw , loten. conscripJtion , krijgsdienst, to
make great in'terest with , zich grooten invloed verschaffen bij. super-
inten'dant, oppertoeziener, bal'lot, loting, to prevent', voorkomen, be-
letten. to accom'plish, volvoeren, urn, bus. suspicion, achterdocht./«?>,