Boekgegevens
Titel: Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Auteur: Lagerwey, J.; Ludolph, L.J.C.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1863
5e, verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5818
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201183
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
bl. 104—110. 224
to exkaust', uitputten, to Jloch', zich verzamelen, ful'hj convin'ced, in
de volle overtuiging, notalit'tle, niet weinig. tranquU'litij, gerustheid.
distnay'ed, verschrikt, moedeloos, war, krijg, rest secu're, blijft verze-
kerd. e'qual, even groot.
de bedriegeu bedrogen.
At play, in het spel. you are voor you come. hougkt (o. v. t. van
io huy), heb ... . gekocht, real ones, echte, more than a yéar ago,
het is reeds meer dan een jaar geleden, dat ....
verkeerd beantwoorde vragen.
Ueg'iments of guards, garde-regimenten, a fresh one, een nieuweling,
'Hieuw aangekomene, to put to kim, hem .... te doen. enlist'ed into .. .
in pruissische dienst trad. aston'ished, verbaasd, mad-man, gek. enra'ged,
woedend, driftig. I have no doubt, ik twijfel er niet aan. you will maJce,
er zal ... . van u worden.
rechtschapenheid van een' soldaat.
To depri've, berooven. force, magt. inva'der, overweldiger, har'per,
harpspeler, roy'al paviVion, koninklijke tent (verblijf), han'dsome, aan-
zienlijk. trai'tor, verrader, swo'rn (v. d. van to swear), gezworen.
de eerlijke boer.
Lod'ged one night, hield eens zijn nachtverblijf, in the course of, in
den loop van, gedurende. Ousiiach, Ostiakschen. land'lord, gastheer.
to secu're, beveiligen, lod'ged, nam zijn' intrek, hereafter, in het ver-
volg. appcar, zich zou opdoen, to recolleci', herkennen.
de wetgever en de vader.
Zaleucus (pr. Za-lioe'kus). Lo'crian, law = decree', wet, besluit.
aduVtery, echtbreuk, leg'islator law'giver. to be apprehend'ed in the
fact, op de daad betrapt worden, to tri'al, om verhoord te worden.
del'icate, kiesch. conjunc'ture, zaak, omstandigheden, youth, jongeling.
so da'ring an off end'er, een zoo vermetele overtreder, misdadiger, to
deféatf, verijdelen, sal'utary, heilzaam, institu'tion, instelling, incou'
vèniency, zwarigheid, to put out, uitsteken.
de wijze beslechting.
To subsist', bestaan, to pUad, te zijner verdediging aanvoeren, io
hun'ge, slenteren, ill-na'tured, ongedienstig, to spare, te missen, io
be none of one's bus'iness (pr. bizness), niet tot iemands werk behooren.
to cléan, schoon houden, to drive, rijden, you say right, gij hebt ge-
lijk. to hi're, huren, fo insist' on, op iets staan, aandringen, to allow',
iprelou) erkennen.