Boekgegevens
Titel: Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Auteur: Lagerwey, J.; Ludolph, L.J.C.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1863
5e, verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5818
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201183
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
223
bl. 68—71.
deugd in nederigen stand.
Cani'paignj vclJtogt. for'aging par'ty, ccne afdeeling krijgslieden, die
uitgegaan is om levensmiddelen (fourage) op te halen, not an'y, volstrekt
geen. cot'tager, hutbewoner, the thing for us, van onze gading, oats
(pr. oots), haver.
de zonderlinge begrafenis.
Attïla (pr. At'tila), buried (pr. her'ried), begraven, coffin, doodkist.
cov'ering, bekleedsel, along', te gelijk, spoils, buit. inter'ment, begra-
fenis. to put to death, ter dood brengen, to assist' at, tegenwoordig
zijn bij, deel nemen aan. Al'aric. Goths (pr. Goots). pre'viously, vroe-
ger. Cala'bria. to turn a riv'er, eene rivier afleiden, trench, kuil.
chan'nel, kanaal, to resto're, leiden in. bed, bedding.
de gierigaard.
Fai/ly, prachtig. Styx, Siyx, eene grensrivier der benedenwereld,
over welke de afgescheidene zielen door den m^ thologischen veerman
Charon moesten worden overgevoerd, to fer'ry over, overzetten, gho'st,
geest, schim. Charon (pr. Kee'ron). fare, veergeld, cla'mour, luid ge-
roep. was med'itating, bedacht, infer'nal rev'enue, inkomsten der hel.
Fro-me'the-us. Ba-na'i-des, Sis'yphus. Mi'nos. none of these, niets vau
dit alles, heir, erfgenaam.
vriendschap onder roovers.
Vil'lains, booswichten, expe'dient, raadzaam, rendez-vous, bijeenkomst.
share, deel, aandeel, trcachery, verraad.
een goede raad.
Chan, Chan, opperhoofd of vorst, to go a prog'ress, eene reis doen.
der'vise or dervis, dervis, Turksche monnik, a piece of advi'ce, een* zeke
ren raad. ordered kim, liet hem uitbetalen, cour'tiers, lioveliiigen. plain
sen'tence, eenvoudige spreuk, max'im, grondregel, to engra've, graveren,
insnijdeu.zilverwerk, to bri'be, omkoopen, while bleeding /«w, ter-
hij wijl hem aderliet, to start, verschrikken, inqui'red, vraagde naar./W/
prostra'te, viel hem te \oct. too much valued, te hoog geschat.
de hermiet (kluizenaar).
Lofty, hoog. to survey', overzien, contem'platingt en beschouwde.
thic'kets, kreupelhout, to car'ol, zingen, to frol'ic, huppelen, to whistle
(pr. oe-is'sel), fluiten, téam, gespan, to yield a display, ten toon sprei-
den. on a sudden, eensklaps, to muster, vertoonen. scat'tered, verstrooid.
to be poured down, nederstroomen. cat'aract, waterval, added hor'ror
to the gloom, maakten de duisternis verschrikkelijk, piled up in mouu'
tains, als bergen opeengestapeld, to hear (pr. beer) aloft, wierp in de
hoogte, vp'roar, oproer, to drown, verdooven. shrieks, angstgeschreeuw.