Boekgegevens
Titel: Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Auteur: Lagerwey, J.; Ludolph, L.J.C.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1863
5e, verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5818
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201183
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
221 bl. 73—76.
LACH KIET OM ANDEREN.
int, geest, verstand, changed to meet, ontmoette bij geval, hunch-
back — humpback, bogchel. to have a jo'ke at another's cost, zich ten
koste van een ander vrolijk maken, to be deconcert'ed, verlegenheid toonen.
HOE MEN ZICH VOOR DE KOUDE KAN VRIJWAREN.
To be wraj/ped up, gewikkeld in. cloak, mantel, to accost', aanspre-
ken. hoio it is, hoe komt het. e'qually, even.
ONVERSAAGDHEID,
Michael (pr. Mai'kl). the early part of his life, zijne vroege jeugd.
Algiers^, concert'ed, beraamde, vormde, to free, bevrijden, fellow-
sufferers, lotgenooten. tréach'erously, verraderlijk, to convey', geleiden,
brengen. Dey (pr. Lee), contri'ver, aanlegger, struck (v. d. van to
strike), getroffen, to ran'som, vrijkoopen,
TE VEEL EN TE WEINIG.
Spare and méagre hab'it, schraal en mager voorkomen, to be incli'ned,
voornemens zijn. to take up, innemen, a full stop, stond eensklaps stil.
DE GEBLANKETTE DA3IES.
Uout, groot, druk gezelschap, to gaze abouf, rond zien. jud'ge, be-
oordeelaar, kenner, pain'tings, schilderstukken, prodigiously,
verbazend, to direct', richten, to engross', tot zich trekken, to tap ,
kloppen, to cap'tivate, vangen, the wit, de geestige man. 1 scorn , ik
veracht, ben afkeerig. bot'tom , bodem (grond), vaartuig, colours , (kleu-
ren), vlag.
HET VRAAGTEEKEN.
Set, gezelschap, kring, litera'ti, letterkundigen, had got po'ring of ver,
naauwkeurig onderzocht hadden, pass'age , plaats, con'ference , gesprek.
to look at, in te zien. sarcas'tically, op schamperen toon. by all means,
wel zeker, man'uscript, handschrift, intell'igible, verstaanbaar, sneer, ho-
nend gelaat, spotachtige blik. to ask ques'tions, vraagt, vragen doet.
ONVERSCHROKKENHEID.
Awa'ked=awa'kened, gewekt, the ship was on Ji're, er was brand in....
clo'se to, digt bij, pow'der (hier gun-powder) kruid, buskruid, to have
occa'sion i reden hebben, to extin'guish, blusschen. ha'stily, driftig.
GOEDHARTIGHEID.
An'techamber, zij* of voorkamer; in de huizen dergrooten, het verblijf
der bedienden, deceiv'ed, misleid, mista'kes him, ziet hem bij vergissing