Boekgegevens
Titel: Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Auteur: Lagerwey, J.; Ludolph, L.J.C.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1863
5e, verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5818
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201183
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
])1. 71—73. 220
tegen krakeelen en vechten.
To hark, blaffen, io (jrow'l, brommen, na'iure, aard. to tear (pr.
teer), uitrukken.
de bron van ivaar geluk.
Hec'litude, oprechtheid, to suldue', onderwerpen, sway, heerschappij.
practised, geoefend, refined, gezuiverd, rein, bevrijd, selfishness, eigen-
baat. art, bedrog, to mock at, lagchcn om, trotseren, neither sad nor
sour, die noch droevig, noch gemelijk is.
ANECDOTEN, KORTE VERHALEN, LEERZAME EN
ONDERHOUDENDE GESCHIEDENISSEN.
de bedrieger,
To have faith, vertrouwen stellen, punc'tually, stipt, to hor'row,
borgen, van iemand leenen.
de ouderdom.
Ilap'pening, het gebeurde eens. to he questioned, in twijfel getrokken.
to call tipon' one for his opin'ion, iemands getuigenis inroepen. I am
sure, waarlijk. I ought not to dispu'te it, ik mag er niet aan twijfelen.
for ahov'e these, het is reeds meer dan .... geleden, con'stantly,
bestendig.
de verlegenheid (dilem'ma).
Box'es, loges, late, wijlen, overledenen, lord'ship, lordschap, la'dies,
dames, oj^'posite, tegenoverstaande, tur'ned, wendde zich. pray, eilieve.
ug'ly, leelijk. just, zoo even, loith great good hu'mour, op eene vrolijke
wijze, to hlush, blozen, scar'I et, scharlaken, shock'ing, afschuwelijk.
along' with, bij. smile, glimlach.
het fatsoen.
Or'dinary, leelijk. hy weight (pr. weet), bij het gewigt.
de openhartige bekentenis.
To take no'tice, acht slaan, in a pique (pr. piel^, geraakt. yo%i
prefer', gij zijt liever in. to that of, dan in dat van. I am ver'y fond,
ik houd buitengewoon veel. I like, ik bemin, del'icacy, kieschheid.
vivac'ity, levendigheid, silence, stilzwijgendheid.