Boekgegevens
Titel: Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Auteur: Lagerwey, J.; Ludolph, L.J.C.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1863
5e, verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5818
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201183
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
219 bl. 68—71.
verbloemen, wealth, rijkdomuien, dews, dauw. or'phan, wees. to wipe, af-
vegen, afwisschen. loid'ow, weduwe, knave (pr. neev), deugniet, part'ner,
deelgenoot, trade, levenswijs, handel.
christelijke zedeleer.
Tres'pass, overtreding, ver'y, zelfs, ook. pêace'ahly, vreedzaam, gentle,
zacht.
hoop in droefenissen.
To pi'ne = to repi'ne, to be disheari'ened, moedeloos worden, to
retain', behouden.
dwaasheid van den nijd,
To discern' (pr. diz-zurn'), kennen, annoy', kwellen, want, ontberen.
de wensch.
To sigh, zuchten, to sigk for, verlangen, haken naar. to lang'uish,
kwijnen, to languish for, smachten naar. sweetly, aangenaam.
bedilzucht berispt.
To spy, bespieden, mote, vlek. to dim, verduisteren, speek, gebrek.
blem'ish, smet.
opschrift op een' zonnewijzer.
To attend'y acht geven op. since, daar, to recalV, terug roepen.
fleet'ing, vlugtig.
pligt jegens god en uwen naaste.
AU your soul,..,, nwe geheele ziel, en al,.,, faith'ful, getrouw.
to deal, handel, you^d voor you would, gij zoudt willen, you're ^
you are. unwil'ling, niet gaarne, to be sure, zorg dragen.
de tien geboden.
I'dol, afgod, to take, nemen, gebruiken, in vain, ijdellijk, to pro-
fa'ne, ontheiligen, due, verschuldigd, take heed, draag zorg. mur'der,
moord, to do ^ to commit', begaan, wilful, voorbedacht, to cov'et,
begeeren.
tegen het liegen.
Lov'ehj tking, iets beminnelijk, to trust to, vertrouwen stellen in,
gelooven. at Jirst, in het eerst, begint met. to hide, verbergen, two
voor twice, tweemaal.