Boekgegevens
Titel: Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Auteur: Lagerwey, J.; Ludolph, L.J.C.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1863
5e, verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5818
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201183
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
bl. 104—110. 218
Darius (pr. Barai'us.) Alescan'der. Asia (pr. E'shie-e). Tarrne'nio.
Ze'no, a ialk'ative feVlow, een snapper, willing, genegen, loth, zoo-
wel . . . als. to hold his tong'ue, zwijgen. Isoc'rates. Soc'rates. mor'tal
men, stervelingen, was io be account'ed , gerekend kon worden, j.hilos'opher,
wijsgeer. Ath'ens, Athene, joowjd , pracht, lux'ury, luister, weelde.
«Vwé*«, medeburger, enti'rehj , geheel, stai'ue , standbeeld, to erect',
oprichten, whi'lst, terwijl, crowded, vol, vervuld, iio inqui're, vragen.
Leme'trius. Phale'rins. io destroy', vernielen, nu'merous, talrijke.
for'merly, vroeger, it mai'ters not, het hindert (scheelt) mij niet. io
oblit'erate, vernietigen, io acqui're, verkrijgen.
Fi'ne, fraai, geestig. Diog'enes (pr. Lai-od'dji'nies). in moc'kery,
spottend, did not, niet. Ti'ius (pr, Tai'ius), sup'per, avondeten, it is
men'tioned, men verhaalt, offices, ambten, iohvy, koopen. Scythian ,
Scvth. io be account'ed, gehouden worden, age, tijd. to reproach',
verwijten, imper'tinent, onbeschaamd, coun'try , vaderland, io disgra'ce,
a disgra'ce, eene schande. Callicrat'idas. Spar'tan, Spartaanseh. to
persuade, overreden, overhalen, io save, redden, retreat'ing, vlugt. io
equip', uitrusten, fleet, vloot, to recov'er, herkrijgen, to for'feit (pr. for'-
fd), verbeuren, tub, ton. petit'ion, verzoek, to iniercept', onderscheppen.
Phil'ip. Macedo'nia, won'der , verbazing. Themis'tocles. to mar'ry,
uithuwen. 7 had rai'her have, ik verkies, an esia'te, vermogen, than to
Jtav'e, loven, to en'ter upon', beginnen, to siud'y, te oefenen, hesiud'ied,
hij zich oefende, to decU'ne, verminderen , terug gaao. shortness, beperkt-
heid. met with (o. v. t. van io meet unth, ondervinden), opposition,
tegenkanting, to encoun'ter, ontmoeten, to repi'ne, klagen, condition,
toestand, degree', graad. An intimate friend of his, een zijner boezem-
vrienden. satisfi'ed, tevreden, to consist, bestaan, more, meer, anders.
right, behoorlijk, io explaitff, verklaren, inost wil'lingly, zeer gaarne, to
return', hervatten, to reflect, overwegen, io get, te komen, abo'de,
verblijf, io call to mind, zich herinneren, to oc'cupy, beslaan, spa'ce,
ruimte, abroad', om mij. repine, morren.
To defer', uitstellen, ran'kest, weelderigste, weeds, onkruid, soil,
grond, to deface', ontsieren, io indul'ge, koesteren , toegeven aan. to
etcceV, uitmunten, tran'sient, vlugtig. regard, beschouw, ge'nuine,
echt, waar. , rondzwerven, doubtless = without doubt, totend,
strekken, to scan , onderzoeken, to augment, vermeerderen. hcyond\ bo-
ven. serene', zuiver, without and within', van binnen en van buiten.
to tax, schatten, beschuldigen, to pracftise , beoefenen, doen. indeed',
inderdaad, chiefly, voornamelijk, io owe {pr, oo), schuldig zijn. poign'ant,
{[K. poin'ent), grievend, griefs, kwellingen, pu're, zuiver, io disdain',
verachten, part, rol, pligt. screen, deksel, mom, to disgui'se, vermommen,