Boekgegevens
Titel: Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Auteur: Lagerwey, J.; Ludolph, L.J.C.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1863
5e, verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5818
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201183
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
217 bl. 60—63.
slap worden, to droop, kwijnen, to he sen'sille, begrijpen, to inveni',
verzinnen, to maintain', staande houden, ut'terly, geheel, despi'sed,
veracht, to suspect', verdenken, av'arice, gierigheid.
Sor'row, verdriet, sufferings, het lijden, to disdain', vjretch-
ellendig. , verblijf, woning. , aandoenlijk, lanienta'tiou,
jammerklagt. emo'tion , aandoening, to perform', betrachten, volbrengen.
to endear', bemind maken, to glo'w, gloeijen. to eyijoy', gem^ii^n. people,
Heden, to set out in, beginnen, to await', wachten, to repi'ne at, be-
nijden. to depri've, berooven. to deserv'e, verdienen, en'vious, nijdig.
o'dious ,h3iit\\]'k. advan'toge to possess', bezitten, to endeav'our,
trachten, of alt around' us, van allen die ons omringen, temper, inborst,
karakter. aangenaam, accom'modatingto resist', weer-
stand bieden, to apply' to him, tot hem gaan. to assist', helpen, ill'ness,
ziekte, tract'able , zachtaardig, consid'er ate, oplettend, gentle, vriendelijk.
pain'ful, bedroevend, pee'vish, gemelijk, self wil! ed, eigenzinnig, to
lessen, verzachten, verminderen, to increase, vermeerderen. u'?iiverse ,
heelal, du'ly, behoorlijk, to rev'erence=^to reve're, eerbiedigen, kar'-
mony , eensgezindheicl. to reign , hcerscheu. , tooneel, schouwspel.
He ajypro'ves ,. hij keurt het goed, heeft een welgevallen in ons.
he pit'les, hij heeft medelijden, ev'er , altijd, eeuwig, to insult', be-
leedigen. unfor'tunate, ongelukkigen. to implo're, inroepen, relief,
onderstand, to grant, voorzien in. requesf, verzoek, compas'sion, me-
delijden. to express', uitdrukken, zeggen, to treasure up, vergaderer.
, voorscliliften, to i es^Ut', vooxikomtn. society, onxgtn^. endearing,
teeder. tie, band. to chtr'ish , beminnen, va'riegated, afwisselend.
ney, reis. to suffer, dulden, jèal'ousy, contention, twist, to
interrupt', verbreken, amidst, te midden, scene, tooneel. suspic'iotis,
kwaaddenkend, to resem'ble, gelijken, oh'jcct, voorwerp, dreary, treurig.
Cyms (pr. Saïr^is), Epaminon'das. ceVehrated, beroemd. The'ban, The-
baansche. remark'able , opmerkenswaardig, to contain', bevatten, fa'vourite,
geliefd, sen'liment, gezegde. Soc/rales, Mnemon (pr. Niemon). extraor'-
dinary , buitengewoon, to redu'ce , noodzaken, dried (o. v. t. van to
dry , droogen). excess', overdaad. Cato (pr. Keetó). drew néar (o. v. t. van
to dravj néar, naderen), close, einde, benev'olent, goedhartig, declara'tion,
verklaring, éasy, tevreden, tru'ly , wezenlijk, to be under ad'verse cir'-
iumstances,\n tegenspoed, ongelukkige omstandigheden verkeeren. requi'red,
verzocht, to sign , teekenen. , bevelschrift, execu'tion, i^x
brenging. on accotiui' of, wegens.
11