Boekgegevens
Titel: Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Auteur: Lagerwey, J.; Ludolph, L.J.C.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1863
5e, verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5818
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201183
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
'S"
bl. 104—110.
216
]iiilicid. jja'rent, moeder, mis'ery, ellende, dèanliness, zindelijkheid, to
promo'te, bevorderen, del'icary, kieschheid, besehaaldheid. to düib'erate,
overleggen, to prom'ise, beloven, to boast, zich beroemen, to be'stou),
bewijzen, to mer'it, >erdienen. approba'tion, goedkeuring, pi'ons, god-
vruchtig. to approve, goedkeuren. Almigh'ty, Almagtige.
To depend' on , afhangen, compan'ion , medgezel. hab'it, gewoonte.
miscon'dvct, wangedrag, sor'ry, bedroefd, to correct', verbeteren, ta'les,
sprookjes, to listen (pr. lissen), luisteren, .talebearer, achterklapper.
sincére, oprecht, ex'cellence, voortreffelijkheid, to tréat ill {io vse ill),
slecht behandelen, fel'low-créa'tiire, medemensch, to afford', verschaffen.
comfort, troost.
To esca'pe, ontvlugten, ontgaan, een'sure, berisping. v:ro7ig, on-
recht, ongelijk, pri'vately {se'creily). partiality, i^artijdigheid. to hi'de,
verberireii. to spo'rt, verheugen, méan, gering, wan'ton, baldadig.
pursuit', handelwijze, to yiela , schenken, scat'tered, verstrooide, pi'ety,
vroomheid, fan'cy, verbeelding, io paint, afschilderen, distance, afstand.
beau'ty, schoonheid, to accus'tom, gewennen, to bear = to support', ver-
dragen. a'ble, in staat, imperfee'Hons, onvolmaaktheden.spaar-
zaamheid, zuinigheid, infe'riurs, minderen, dumb, stom, redeloos, to
rid'icule, belügchelijk maken, contempt', verachting, ev'try v:here, overal.
Hü'er, altijd, ther'efore, daarom, to Impro're, wel besteden, vorde-
ren. pos'sible, mogelijk, mod'erate, gematigd, expecta'tlon, verwachting.
disappol^d'meni, teleurstelling, the êager and presum2,t'tH02is, de begeeri-
gen en ijdelen. whai'ever, al hetgeen, situa'tion, stand, exempt', vrij. no
doubt, zonder twijfel, tri'al, beproeving, of fee, dienst, du'tiful, gehoor-
zaam. espec'ially, voornamelijk, sinking, zij .... gebukt gnan. a'ge, ouder-
dom , de jaren, infr'mit/es, zwakheden, ziekten, proof, bewijs. Frov'i-
dence. Voorzienigheid, rèad'ily, gereedelijk. to excha'nge, verruilen, an
accounV. rekenschap, glo'rions, glansrijk, bonn'tlfal, milde, provis'ion^
voorraad, au'thor, gever.
In'timnte, gemeenzaam, innig, acquain'tances, kennissen, prosperity,
voorspoed, adver'sity, tegenspoed, ingrat'itude, ondankbaarheid, guil'ty.
schuldig, to flatter, vleijen. an'ger, toorn, to glance, glinsteren.
breast, borst, bo'som (pr. boe'zum), boezem, to err, dwalen, human,
menschelijk. divi'ne, goddelijk, it happens io, het gaat met. men of learn-
ing, geleerde lieden, cars of corn, korenaren, einp'ty, ledig, to flag.