Boekgegevens
Titel: Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Auteur: Lagerwey, J.; Ludolph, L.J.C.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1863
5e, verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5818
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201183
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
213 bl. 39—41.
fly), vloog, inierd', doel. to repay , vergelden, in the very act, op hee-
ler daad. it is least apprehend'ed, men er het mipst op verdacht is.
9. de gierige landheer.
Cer'tain, zeker, farmer, pachter, landman, choice, keurig, orchard
boomgaard, nothing would serve him but, hij niet rustte voordat, trans-
plant'ing , verplant werd. to with'er , verwelken, pres'ently , dadelijk.
upon, na, door. remov'al (pr. riemoeveï), verplaatsing.
10. de vrouw en de vette (gemeste) hen.
Egg, ei. fan'cied (o. v. t. van to fancy), beeldde zich in. upon' a
larger allow'ance of corn, als zij meer koren gaf. brought (v. d. van
to bring) , gebracht, twice, tweemaal, to try the exper'iment, de proef
er van nemen, gave over laying, hield op met leggen, bounds, palen.
content', tevreden stellen, when we are welt, als wij het noodige hebben.
11. de kraai en de hond.
To sac'rifice, offeren, god'dess, godin, aver'sion, aflieer. to exclude,
uitsluiten, au'guries, wigchelarijen. the rath'er, te eerder, relig'ion, gods-
dienst. reputa'tion, goeden naam. in'terest, belang, affe&tion, genegen-
heid, to wor'ship, aanbidden, dev'il, duivel, to hurt, benadeelen, kwaad
doen.
12. de oüde en de jonge krab (kreeft).
To use one's self, zich oefenen, strait = straight, rtMwli. skew'ing
and shailing so, zoo schuin en scheef te loopen. step, stap. be pleased,
wees zoo goed. exam'ple, voorbeeld, to folVow, volgen, it is with a very
ill grace, het staat ons zeer leelijk. advi'se, aanraden, either (pr. ie-ther
of y-ther) .... or , of .... of.
13. de jongens en de kikvorschen.
Com'pany, gezelschap. unlucVy, ondeugend, to watch of, zoeken naar.
side, kant. pond, vijver, still, zoodra. any, eenige. to pelt, smijten,
gooijen, hard-heart'edness, onbarmhartigheid. inh?/man, onmenschelijk.
bar'barous, barbaarsch. to make otir sport of, ons te verlustigen in.
fa'tal, t^oo&Xoiü^^. pernic'ious, nadeelig.
14. de beer en de bijen.
Enra'ged, xtTVioeii. the stinging, hti mad, to overturn',
omverwerpen, hi've, bijenkorf, in reven'ge, uit wraak, out'rage, aanran-
ding. in troops , in meuigte. al'most, bijua. stung (v. d. van to sting) ,
steken, to bethink himself, tot nadenken, advi'sable, raadzaam, to pass
over , over het hoofd zien. in'jury, beleediging. unprofitable , nutteloos.