Boekgegevens
Titel: Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Auteur: Lagerwey, J.; Ludolph, L.J.C.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1863
5e, verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5818
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201183
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
bl. 41—43. 224
3. DE LEEUAV EN ANDERE DIEßEN OP DE JAGT.
IFas io go share and share alike, zou gelijkelijk deelen. took, (o. v. T.
van to take), vingen, plucked down, vingen, velden, stag, hert. to enter
upon', aanvaarden, div'idend, aandeel, by reason of, wegens, ter oorzake
van. have occa'sion for it, het noodig heb, kan gebruiken, io dispu'te,
betwisten, ihe fourth, het vierde deel. pluck a cro'w about it, er om
plukharen, confed'erate, bondgenoot, stopped (v. d. van to stop , sluiten),
gesloten , gestopt, they went away as mute as fishes, zij kikten geen
woord meer. unequal, ongelijk, lêague, verbond, alli'ance, verbind-
tenis. gen'erally 3 in 't algemeen, carver, voorsnijder.
4. DE LEEUW EN DE MUIS.
klaauw. earnest, ernstig. stippHca'tion, bede. ham'per ed, vast-
geraakt. found (o. V. T. van to find), ondervond, ben'efit, weldaad, former,
vorig, distress', ellende, remem'bering, aich herinnerende, set herself to,
zette zich aan, begon, coup'lings, mazen, thread, draad, deliv'ered, be-
vrijdde. preser'ver, behouder, redder, holds, staat vast. scale, schakel.
have need of, behoeven, noodig hebben.
5. DE vos EN HET BORSTBEELD.
Carver, beeldhouwer, shop, winkel, admi'ring, bewonderende, par^
ti&ularly, bijzonder, bust, buste, borstbeeld, atten'lively, aandachtig.
réally, werkelijk, beau'tiful, mooi. what a pity it is, hoe jammer is het.
grain, grein, out'side, uiterlijk, does not in'dicate, duidt niet aan. inge'-
nious, schrander, faith, vertrouwen, giv'en, (v, d. van io give), gegeven.
exter'nal appear'ances , uiterlijke schijn.
6. DE SLANG EN DE VIJL.
Having got, geraakt zijnde, smith, smid. to lick, likken, made bloody
(pr. bluddt), deed bloeden, io imag'ine, zich verbeelden, bled (o. v. T. van to
bleed), bloedde, the more éagerly , des te sterker, in cojiciu'sion, eindelijk.
she fell to biting, begon zij te bijten, broke (o. v. t. van to break), brak.
obH'ged, verpligt. to léave off, uitscheiden, disar'med, ontwapend, de-
fen'ce, verdedigingsmiddel. aAïY'i^y , bekwaamheid, accordingly, Haar^oA^x,
dienovereenkomstig.
7. DE HOND EN DE SLAGER.
Busy (pr. bizzie), bezig, about', met. to snatch, wegnemen, upon' the
gal'lop , hard wegloopen, once , keer. make the best of your puf chase ,
uwe zaak goed overgelegd hebben, to lay, leggen, is a gainer, wint. loss,
verlies.
8. DE VOGELAAR EN DE DUIF.
Country fellow, boer, landman, shot, schot, trod (o. v. t. van to
tread), trad. leg, been. to startle, verschrikken, ftew (o. v. T. van to