Boekgegevens
Titel: Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Auteur: Lagerwey, J.; Ludolph, L.J.C.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1863
5e, verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5818
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201183
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
211 bl. 39—41.
10. de leeuw.
ruig, vlokkig, limh (pr. lim)^ lid. tufted, gepluimd, extrem'ity,
uiteinde, tavmy, taankleurig. helly, buik. incli'nes io white, wit-
achtig wordt, will meas'ure, is lang. des'titute, verstoken, ajfect'ed
by, gevoelig voor. sensible degree, hoogen graad, scor'ching, bran-
dende. undaunt'edy onverschrokken f/e^Vr/, woestijn, rw*^ , aanvallen,
op in loopen. gasp, snik. keeper, geleider, ap'petit es , eetlust, ve'hernent,
hevig, resent'ment, ongenoeiren, toorn, jnagnan'imous, grootmoedig.
gra'toful, dankbaar, disposition, aard. roaring, gebrul, to pierce,
doordringen.
11. de olifant.
Fierce, wild, woest, mis'chievous, boosaardig, pacific, vreedzaam,
zachtaardig, to exert', gebruiken. verdediging, commu'nity,
troep, bende, kind, soort, to belong', behooren. so'cial, gezellig, kind, ge-
slacht. /cflrfeT, aanvoerder, senior'ity,0\\Atxdi0m, , achterhoede.,
woud. to bear down, naar beneden halen, to cul'iivaie yhithoww t'a, ag'ricul-
ture, landbouw, remarkable, opmerkelijk, quickly, spoedig, to kneel,
te knielen, in order, om. caress'es, streelt, acquainted, bekend.
12. de beer.
Glossy, glanzig, it said, men zt'gt. to subsist' on, te leven van,
veg'eiable, plantaardig, preference , voorkeur, tusks, slagtanden, hug,
omvatten, assail'ant, aanrander, squeeze, drukken, lo becom'e, worden,
den, hol. inactiv'iiy, werkelooi-hcid. ab'stinence, onthouding, pecu'liarly
bijzonder, prodig'ious, verwonderlijk, size, grootte. rob. whale,
walvisch.
ÜITGELEZENE FABELEN.
1. de haan en het edelgesteente.
Was scratching, krabde, dunghill, mesthoop, turned up, bracht boven.
sparkling, schitterend, foolery, dwaas ding. jew'elier, juwelier, bar'tey-
corn =. a grain of barley, garstkorrel. mor'al, zedeles. prefei', verkiezen,
nec'essary, noodzakelijk, of cicrios'iiy, zeldzame, or'nament, versierende.
pleasure, vermakelijke.
2. de hond en de schaduw.
Was crossing, trok over, the ver'y same, juist dezelfde, adven'ture,
onderneming, consid'ered, bedacht, im'age, beeld, gree'diness, gulzigheid.
chops at, hapt, grijpt naar. his sub'stance, het wezenlijke stuk. unréa'
sonable, onredelijke, insa'liable , onverzadelijke. desi're, begeerte, roach,
bereik, posses'sion, bezit, all cov'et, all lose, wie het onderste uit de
kan wil hebben, dien valt het deksel op den neus. pro'verb, spreekwoord.