Boekgegevens
Titel: Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Auteur: Lagerwey, J.; Ludolph, L.J.C.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1863
5e, verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5818
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201183
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
bl. 104—110. 208
dwaze, "keep, bewaren, tugged, droeg, up stairs, naar boven, locked up,
sloot weg. box, lade, kast. once a day, eenmaal daags, crept (o. v. t.
van to creep, kruipen), kroop, sli'ly, heimelijk, behold, zie eens. mice
(meerv. van motisé), nibbled jom^, knabbelden er aan. dry, droog.
mouldy (pr. mooi'die', beschimmeld. v:as good for nothing, deugde niet
meer. obli'ged, vcrpligt. grieved, bedroefde, griefde, to the very heart,
buitengemeen.
Les 7.
The same, dezelfde, dearly, teedcr. so when, toen nu. about', om.
par'cel, zwerm, sli'ce , snede, put hy , leide weg. togeth'er , te zamen.
mer'rily, vrolijk, fiddler, vioolspeler, court (pr. koort), plaats, white,
grijzen, heard, baard, in a siting, aan een koord, stone, steen, pretty ,
lieve, tu'ne, deuntje, left off, verlieten, spo'rt, spel. stood (o. v. t. van
io stand), stonden, while, terwijl, cheeks, wangen, to cry, schreijen,
wcenen. I am hungry, ik heb honger, any dinner or supper, icts voor
mijn middag- of avondeten, hut, dan. without saying, zonder .... te
ZQ^^tn. fetched, haalde, which he had intended, dat hij voornemens ge-
weest was. more glad, blijder. which, wieu. best, het meest.
Les 8.
No'hl est, edelste, employ'ment, bezigheid, to siud'y, eene aandachtige
beschouwing van. Cré-a'-tor, Schepper, sci'ence, kennis, delighteih, genoe-
gen geeft, ob'ject, voorwerp, hringeih a proof, levert.... een bewijs op.
is lifted up, verheft zich. sheios, toont, ide'a, denkbeeld, entertains',
koestert, ete'/nal, ecuwig. cast, slaat, towards (pr. to'urdz), naar.
proclaim', verkondigen, less, minder, infin'iie, oneindig, pow'er, magt.
plan'eis, planeten, pursue', voortzetten, course, loop. remain'eih,
blijft, com'et, komeet, staartster, wan'dereih , omzwerft, space, ruimte.
■retur'neih , terugkeert, des'lined, bepaald, spot, plaats, awful, verheven ,
ontzaggelijk, splendour, glans, dimin'ish, verminderen, rapid, snel,
motion , beweging, yet, evenwel, toch. one, de eene. runn'eih , loopt.
its prod'uce, wat zij voortbrengt, exam'ine, onderzoek. bov)'els , inge-
wanden , schoot. co7iiain', bevatten, ordain'ed, verordend. gebiedt.
to spring up, uit te spruiten , op te schieten, wai'ereth, bevochtigt, at due
seasons, te rechter tijd, op zijnen tijd. croppeth it, graast het af. feed
vpon' it, voeden er zich mede. ptrovi'deih, zorgt.
LESSEN IN WOORDEN VAN VIER EN MEER
LEITERGREPEN.
1. het paard.
Crêat'nre, schepsel, dier. sta'ble, stal. distin'guishes, onderscheidt, re-
hiem'bers, herinnert zich. anyplace, welke plaats ook. at , alwaar.
stil gehouden, road, weg. irav'elled, afgelegd, doorreisd, ri'der,