Boekgegevens
Titel: Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Auteur: Lagerwey, J.; Ludolph, L.J.C.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1863
5e, verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5818
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201183
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
bl. 31—34. 206
matters, zaken, any, elk. other , ander, case, geval, ohser've, let op.
regui'reSy vordert, may, knnt. save, bevrijden, leing, te worden, proceed'
in, vervolgen, jus'tice, billijkheid, dwelt (o. v. t. van io dwell, wonen,
blijven), bleef, maakte diepen indruk, foigoi' (o. v. t. van to forget',
vergeten), vergat., volgen, instead, in plaats, rebu'ke, bestraf-
fing. receiv'es, ontvangt, kind'ness, vriendelijke woorden, sheds, ver-
giet. pleased , vergenoegd, cheerful, vrolijk.
Les 13.
Ev'ery where, overal, pow'er, magt. shade, beschermen, to guard,
bewaren, every, elk. form'ed, maakte , schiep, flow'er, bloem, tree,
boom. gra'cious, genadig. Giv'er, Gever, to gui'de, geleiden. darVsome,
duister, noth'ing, niets, divi'de , scheiden. aU-piercing, alles doordringend.
sight, oog. whatever, wat ook. cause, reden, cheer, verheugen, guard,
behoeder.
Les 14.
Creation (pr. crie-é-shun), schepping, tnqui'ry, vraag, at the first,
in den beginne, spark'ling, vonkelende, host (pr. hoost), heir, pla'ced,
plaatste, clouds , wolken, sail, varen, drijven, who bids it rain and
makes it fair, wie laat het regenen en schenkt het mooije weer. hail^
hagel, frost, vorst, chills , verstijft, koud maakt, birth , aanwezen, wets ,
bevochtigt, chilling, verkoelende, dew, dauw. ^/öW, blaast, breeze,
zacht windje, keeps , bewaart, flocks , kudden, prone, geneigd, stray , af
te dwalen, feeds, voedt, birds of prey, roofvogels, pulse, pols. béat,
kloppen, tongue, tong, ook taal. speech, de spraak, set, bepaalde, pray,
eilieve. teil, zt^. for, want. long, verlang, reply, antwoord. Being, "We-
zen. aJoüV, boven. /ö/Zy, verhevene, hoog. , echter, downwards,
benedenwaarts, casts, slaat hij. lo (voor look), zie. loves to pray, gaarne
bidt.
LESSEN IN WOORDEN YAN NIET MEER DAN
DRIE LETTERGREPEN.
Les 1,
Deep (eigenlijk diep, hol), hier hoog, yellow, geel. coVour, kleur.
pretty, Iraai, mooi. a great deal, veel. heavier (van heavy), zwaarder.
dig, delven, get, uilhalen, some, wat. there is none, het wordt .... niet
gevonden, from a great way off, uit verre landen, li'es , ligt. guin'ea,
guinje, watches, horologien. looking-glass, spiepl. frame, picture,
schilderij, gilt (t. d. van to gild), verguld, leaf ^meerv. leaves), blad.
beaten very thin, zeer dun geslagen.
Les 2.
WUte \ wit. shining, glanzig, spoons, de lepels, waiters, presenteer-
bladen. crown, kroon, sixpences, halve Eng. schelling, 6 st. Holl. geld.