Boekgegevens
Titel: Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Auteur: Lagerwey, J.; Ludolph, L.J.C.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1863
5e, verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5818
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201183
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
199 bl. 10—13.
iaice out for, medcnemen op. hy and by, straks, vill do, zai gebeuren.
ask, vraag, maid, nieid.jP«^ on, aantrekken, coat, rok. at once, opeens.
else i anders, hill, heuvel, go down, ondergaan, feet (meerv. van foot),
voeten, mine , de mijne, are, zijn het. if you like, zoo gij wilt, vshat do
you s'top for? waarom staat gij' stil? aunt, tante, shoes, schoenen, take
home, naar huis nemen, pair, paar.
Le3 38.
Sto'ry, geschiedenis, sent, geboden, one day, eens. bent on, verzot,
gezet op. would, wilde, to mind his book, leeren. in it look, er ia
zien. as this, als deze. must, moeten, chid, bestraft, some, eenige. sat the
next, naast hem zaten, thus ^ dus. at last, eindelijk, vext, er bedroefd
om. said, ztiAtn. find, vinden. /W^/, moeijelijk. ndnd, leert, soon, spoe-
dig. bot/I, zoo wel. and how, als. to spell, te spellen, more hard, moeije-
lijker. ay (pr. ai), j^i. like, gelijk, stop, ophouden, with, met. took,
namen, fine hard, mooije harde, ta^en (voor taken), weggenomen, kept
(o. v. t. van to keep, houden), hield, knew (o. v. t. van to know, ken-
nen), kende.
LESSEN VAN VIJF EN MEEE LETTERS.
Les 39.
Teach, leeren, ondcnvijzen. gro'wn up, volwassen, may be, kunt zijn.
at all times , te alien tijde, first, eerste, place, plaats, shun, vermijd.
sloth , de luiheid, want, armoede, ought, moet.
Les 40.
Clean, zindelijk, in good lime, te juister tijd. as fast as , zoo spoedig
ah. fault, fout. smart, ho^itu, done, (v. d. van to do), go home,
naar huis gaan./t'ar^, verlof. , vertoef, think, houden, to worden.
Les 41.
Twice, tweemaal, ere (pr. eer), voor. once, eens, o'wn it, bel-en haar.
to hide, om te verbergen, worse, slechter, erger, one, één. Ue, lengen.
lead, brengen, take, gebruik, in vain , ijdellijk, sin, te zondigen, bréak,
verbreken biest, (v. d. to bless), gezegend, li'ves, leven, his o'wn ^ zijn
eigen.
Les 42.
Too, al te. vice, lekker, serve, bedienen, wish for, wenscht. cross,
verdrietig, norsch, stunrseh. rise, sta op. thank, dank./W, voedsel./or
his sake, om zijnent wil. yet, nogtans. those, degenen, to turn them, hen
af te brengen, their, hunne, sight, oog, gezigt. for the same, daarvoor.
proud., hoogmoedig, shame, de schande, is sure to tread in, volgt zeker-
lijk op. heels, hielen, pride, hoogmoed, good will, genegenheid, youth.