Boekgegevens
Titel: Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Auteur: Lagerwey, J.; Ludolph, L.J.C.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1863
5e, verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5818
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201183
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
bladz. 3.
V E a s £ H E L H
van spreekwijzen en woorden, voorkomende in het
Nieuw Engelscu Lees-, Leer- en Vertaalboek,
met hunne beteekenis in het Nederlandsch.
De woordjes der twaalf eerste lesjes zijn niet opgegeven, omdat hunne
beteekenis te veel uiteenloopt, en deze daardoor voor eerstbeginnenden ter
vertaling te inoeijelijk zijn. Van daar af tot en met bladz. 12, zijn al de,
met het Nederlandsch verschillende, woorden vertaaldj vindt men das iu
de eene of andere les een woord, dat niet in die Les vertaald is, zoo kan
men verzekerd zijn, het in eene der vroegere lessen te zullen aantreffen.
_ _ In de engelsche woorden hebben we ten nutte van den leerling,
opdat deze zicK de juiste uitspraak der meest moeijelijke woorden ongevoelig
zou eigen maken, door een O aangewezen op welke lettergreep de klem-
toon moet vallen. Den klank ea hebben we met het scherpe toonteeken (')
geschreven, indien deze met onzen klank ie overeenstemt, als in séa, ncai,
éari enz., en met het zachtere toonteeken, wanneer die klank even als onze
scherp korte e of als de fransche ^ moet worden uitgesproken, zoo als in
hèadt plèasant y enz. Van enkele woorden, wier uitspraak buiten eiken
regel valt, hebben we die, zoo goed mogelijk, met Nederlandsche klan-
ken aangeduid.
LESSEN IN AVOORDEN YAN NIET MEER DAN
VIER LETTERS.
Les 13.
May^ mogen. Tom, verkorting van Thomas, and, en. Anny Anna,
go, gaan. out, uit. to-day, vandaag, see, zien. the, de, het.7/2gw, (meerv.
van man), menschen. cut, maaijen, snijden, new hay, nieuw hooi. put, zet.
Joe, (pr. dsjo) verkorting van Joseph. Ked (verkorting van Edward, Eduard.
into, in. van, wan. Bet, lictje. Sue, verkorting van Suzamia. may get
a fan, kunnen een' waaijer krijgen.