Boekgegevens
Titel: Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Auteur: Lagerwey, J.; Ludolph, L.J.C.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1863
5e, verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5818
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201183
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw Engelsch lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
vi voorbericht.
volgem van drie, vier, vijf en meer letters. Heeft hij die
woordjes, tvelke in spreelcwijzen, kleine vertellingen enz.,
ingehleed zijn, door lezen, vertalen en van luiten, leeren,
zich eigen gemaakt, dan kent hij eene menigte van die kleine
woorden, loaaraan de Engelsche taal zoo rijk is, is reeds
lekend met vele spraakwendingen en taaieigens, en kan dus
overgaan tot woorden van üoee en meer lettergrepen.
Tot verdere oefening hel ik op de eerste leesoefeningen
uittreksels laten volgen uit voorname Engelsche schrijvers,
zoo wel in jjoëzy als in prosa, om den leerling daardoor
kennis te doen krijgen aan en smaak in de voortlrengselen
der Engelsche letterkunde.
Voor verscheidenheid hel ik zoo veel mogelijk gezorgd;
het ernstige hier en daar met het luimige doende afwisselen,
IFat den inhoud der stukjes aangaat, zoo ttoijfel ik geens-
zins, of elk onderwijzer en opvoeder, die met mij eene gods-
dienstige opvoeding als den eenigen grondslag van het toeko-
mende geluk zijner kweekelingen leschouwt, zal den geest
goedkeuren, die in dit werkje den loventoon heeft. — Blogt
Imtzelve alzoo levorderlijk zjn, niet alleen ter gemakkelijke
aanleering der Engelsche taal, maar tevens ter aankweeking
in de jeugdige harten van die gevoelens, toelke den mensch
zoo zeer versieren, dan zou mijn ivensch vervuld zijn.
Met deze icoorden zond de lieer Lageeweij zijn loekje
de wereld in. Sedert dien tijd toerden vier zware oplagen
geheel uitverkocht, waaruit dus llijkt, dat het met welge-
vallen ontvangen is, en aan het doel des zamenstellers Ie-