Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
mmmm
89
10. Kunnen de 4 aftrekkers van eene opgaande deeling 5625
6875, 1875 en 4375 zijn ?
11. Toen iemand den GGD. van 2 getallen had gezocht en dezen
daarna op de 2 getallen deelde, verkreeg hy 63 en 154
tot quotienten. Wat leidt gij hieruit afV
12. Twee getallen zyn onderling ondeelbaar. Hunne 2e en
3e machten ook?
13. Twee getallen hebben 13 tot GGD. Welken GGD. zullen
zij hebben, als het eene getal met 6 en het andere met
9 wordt vermenigvuldigd ?
14. De GGD. van 2 getallen is 35. Welken GGD. zullen
deze getallen hebben, als ze door 5 worden gedeeld?
15. De GGD. van 2 getallen is 15. Wat zal de GGD. zijn
van de 2e macht dezer getallen ?
16. Bepaal twee getallen, welker som 98 is en die 7 tot
GGD. hebben.
17. Bepaal twee getallen, welker product 500 is en die 5
tot GGD. hebben.
18. De GGD. van twee getallen, nl. 13, is op hunne som
8-maal en op hun verschil 2-maal begrepen. Welke getallen
worden hier bedoeld?
19. De GGD. van 2 getallen is 6. Die van de 2e macht van
het eerste getal, en van de 3e macht van het tweede
getal 108. Wanneer is dit mogelyk?
20. Wat is de GGD. van 2 opeenvolgende onevene getallen ?
Wat van 2 opeenvolgende evene?
21. Twee getallen zijn onderling ondeelbaar. Welken GGD.
kunnen nu hunne som en hun product hebben ?
22. En welken GGD. hunne som en hun verschil?
23. Wat zou de GGD. zijn van 95 L. en 133 L., van 3
HA. en 120 A., van 3j% gulden en 91 cents?
24. Wat zou de GGD. zijn van:
a. 5 dagen 12 uur 40 minuten en 3 dagen 7 uur 20
minuten,
b. 8 riem 6 boek 15 vel en 3 riem 5 boek 12 vel?