Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
88
andere deelbaar zijn, dan worden deze reeds dadelyk buiten
rekening gelaten. Zoo b.v. als 18 of 20 of 28 tot de gegevene
getallen had behoord.
§ 179. Deelt men het gevonden KGV. door de gegevene ge-
tallen, dan zijn de komende quotienten onderling on-
deelbaar. Waren ze dit niet, dan zou het KGV. niet goed
bepaald zyn, nl. te groot zyn genomen. Het zou dan nog
moeten gedeeld worden door den GGD. van de verkregen
quotienten.
In het voorbeeld van § 177 zyn die quotienten 350, 252,
200, 150 en 105, alzoo, gelyk men ziet, onderling ondeelbaar.
§ 180. Bij het bepalen van den GGD. en het KGV. door
middel van de ontbinding in factoren blykt de belangrykheid,
ja de onmisbaarheid van de eigenschap van § 161.
Vooral by bewerkingen met gebroken getallen zyn de GGD.
en het KGV. dikwyls noodig. Gewoonlijk moet dan de GGD.
van twee en het KGV. van twee of meer getallen worden
gezocht.
§ 181. Opgaven.
1. Bepaal den GGD. van 23.35.7= en
2. Bepaal den GGD. van 43.IO2.92, 6-3.152.20 en 62.203.143.
3. Bepaal den GGD. van 132 en 150, van 160 en 210, van
143 en 220, van 225 en 270, van 280 en 385.
4. Bepaal den GGD. van 45, 75, 165, 210, 240, 390 en 435.
5. Bepaal den GGD. van 1729189 en 5952890.
6. Van zekere vermenigvuldiging zyn de 3 gedeeltelyke
producten 407841, 349578 en 174789. Het cijfer der
honderdtallen van den vermenigvuldiger is 0. Welke ver-
menigvuldiging is hier bedoeld?
7. Van eene opgaande deeling zyn de 3 aftrekkers 59059,
67496 en 75933. Welke deeling is hier bedoeld?
8. Van eene opgaande deeling zyn de 2 aftrekkers 7758 en
10344. Het cijfer der tientallen van het quotiënt is 0.
Welke deelingen kunnen hier bedoeld zyn ?
9. Van eene opgaande deeling zyn de 3 aftrekkers 7452, 14904
en 22356. Welke deelingen kunnen hier bedoeld zyn?