Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
Nu is: 36=2».35
50=2.5'
63=32.7
84=22.3.7
120=23.3.5.
De eenvoudigste factoren van de getallen zyn 2, 3, 5 en
7. De hoogste exponent van 2 is 3, van 3 is 2, van 5 is 2
en van 7 is 1. Het KGV. is derhalve 23.32.52.7 of 12600. Vol-
gens § 162 zal 12600 door de 5 gegevene getallen deelbaar
zyn; doch door b.v. één factor 2 uit 12600 weg te laten zal
het dan verkregen KGV. 6300 niet meer deelbaar zyn door 120
met zyne 3 factoren 2 Daarom is 12600 inderdaad het kleinste
gemeene veelvoud der gegevene getallen.
§ 178. Somtijds wordt aan de bewerking van het bepalen
van het KGV. deze vorm gegeven:
36—50—63—84—120
18—25—63—42—60
^3—25—21—7—10
^ 1—25—7-7—10
^ 1_5_7_7_2
7-
1—5—1—1—2
Zoodat: KGV. = 2x2x3x3x5x7x5x2=
= 23x32x5^x7 = 12600.
Op indirecte wijze worden nu ook de getallen in hunne een-
voudigste factoren ontbonden. Men schryft ze nl. in eene hori-
zontale rij naast elkander en deelt, zoo ten minste twee der ge-
tallen dezen deeler hebben, door 2; hiermede gaat men zoo
lang mogelyk voort. Daarna handelt men op gelyke wyze met
de deelers 3, 5, 7, 11 enz., voor zoover noodig. Ten slotte
zal dan de ry van getallen alleen bestaan uit een of meer malen
één en eenige onderling ondeelbare getallen. Het gedurig product
van deze laatste getallen met de gebezigde deelers is nu het KGV.
Mochten er onder de gegevene getallen voorkomen, die op