Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
3
getallen, voor ongelgknamig benoemde, die als geiyknamige
zyn te schryven en in 't algemeen voor alle grootheden, die
met dezelfde eenheid gemeten kunnen worden.
Om een en ander voor te stellen gebruikt men de teekens:
= (is gelijk), < (kleiner dan) en > (grooter dan).
Derhalve:
8=8,f8=f 8, f8 = 16 halve guldens;
8 < 20, f 8 < f 20, f 8 < 40 halve guldens;
8> 3,f8>f 3, f8> 6 halve guldens.
§ 7. Somtijds wordt by het meten van grootheden een zeker
aantal eenheden als eene nieuwe eenheid aangenomen. Derge-
lijke eenheden heeten samengestelde (collectieve). TiuYk^ zl^n
o.a.: tien, honderd, duizend, een paar, een dozyn, een snees
(20), een gros (144), een vim (104) enz.
§ 8. De tot nu toe besproken getallen heeten geheele getallen.
Zy ontstonden door vergelyking van grootheden met de ge-
heele eenheid.
Dikwijls evenwel is het niet mogelyk eene grootheid te
meten met de geheele eenheid. By de grootheden 3 dM., 40
minuten, 79 cents kunnen de gewone eenheden: meter, uur,
gulden, geen' dienst doen. Dan wordt een gedeelte der
eenheid als maat genomen, b.v. een tiende deel van een' meter,
een derde deel van een uur of 20 minuten, een honderdste deel
van een' gulden. De uitkomsten der metingen zijn dan: M.,
5 uur, gulden. De hier gevonden getallen heeten brenken.
Wordt eerst de geheele eenheid en vervolgens een gedeelte
der eenheid als maat gebezigd, dan zal de uitkomst van zulk
eene meting ook kunnen zyn: M., 6§ uur, gulden.
De getallen 12^%, 6|, heeten gemengde getallen.
Gewoonlyk heeten breuken en gemengde getallen met één'
naam: gebroken getallen.
§ 9. De wetenschap, die zich bezig houdt met de getallen,
hunne eigenschappen en de toepassingen daarvan, heet
rekenkunde.
Met eigenschappen worden hier waarheden bedoeld, de
getallen betreffende. Deze eigenschappen worden uit elkander