Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
drie-vonden men dan telkens 'wegschrapt. Alzoo worden weg-
geschrapt: 201, 207, 213, 219, 225 enz.
Om de 5 getallen zal een vyf-voud komen, ook deze worden
alle weggeschrapt. Hierdoor verdwijnen 205, 215, 225, 235,
215, 255 enz. Sommige dezer vyf-vouden waren al door den
factor 3 buiten rekening gesteld.
Zoo zal om de 7 getallen een zeven-voud gevonden worden.
Als deelbaar door 7 worden daarom doorgehaald: 203, 217,
231, 245, 259 enz., ten minste voorzoover deze als 3-vouden
of 5-vouden al niet waren kenbaar geworden.
Op gelijke wijze zal men doorgaan met de deelers 11,13 ....
tot den deeler 19, want 19^ of 361 is kleiner dan 400, doch
23"- of 529 grooter.
Komt men by het doorschrappen op een deelbaar getal, dan
ga men slechts verder. Voor eiken nieuwen deeler moet het eerste
door te schrappen getal door beproeving worden opgespoord.
Voor 17 is het eerste veelvoud 17^ of 289, voor 19 19^ of 361.
Kleinere veelvouden van 17 en 19 toch, werden al vroeger
doorgehaald; 13 X 17 of 221 b.v. by de beproeving van den deeler
13, 11X19 of 209 bij beproeving met 11 enz.
§ 169. Dikwyls komt het te pas, dat we weten, of een getal
ondeelbaar is of niet. Daarom geven we hier een tafeltje van
de ondeelbare getallen kleiner dan 1000. Ze zijn :
1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31,
37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83,
89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149,
151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211,
223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277,
281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353,
.359, 367, 373, 379, 38.3, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431,
433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499,
503, 509, 521, 523, .541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587,
593, 599, 601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653,
659, 661, 673, 677, 683, 691, 701, 709, 719, 727, 733, 739,
743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797, 809, 811, 821, 823,
827, 829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 881, 883, 887, 907,
6