Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
35. "Welke resten laten de getallen 76835, 207398, 5729736
en 76928046 bij deeling door 11?
36. Hoe handelt ge, als (in § 153) de som van de cijfers
der Ie, 3e, 5e orde enz. kleiner is dan die van de cyfers
der 2e, 4e, 6e orde enz.?
37. Pas de 11-proef toe op de bewerkingen van § 122 N°. 3—6.
38. Voor of achter 69845 zal één cgfer geplaatst worden om
het tot een 11-voud te maken. Welk cyfer?
39. Welke rest zal er ontstaan by deeling van een getal,
bestaande nit 8 achten, door 9, 11, 16 en 125?
40. En hoe zal dit zyn by een getal, geschreven met 4 zevens,
gevolgd door 3 zessen ?
41. Het verschil van 2 getallen, die met dezelfde cyfers ge-
schreven worden, is altyd door 9 deelbaar. Waarom?
42. Hoeveel getallen, kleiner dan 1000, zijn door 6, 7, 8
of 9 deelbaar?
43. De som van 3 op elkaar volgende getallen is altyd deel-
baar door 3. Waarom ?
44. Als men een getal van zyn honderd-voud aftrekt, is het
komende verschil deelbaar door 9 en 11. Waarom?
45. Twee getallen laten, by deeling door 7, achtereenvolgens
3 en 5 tot rest. Welke rest zal het verschil hunner 2e
machten laten by deeling door 7 ?
46. Het getal 1273 A is deelbaar door 5 en door 9. Welk
cijfer is voorgesteld door A ?
47. Het getal 586 A4 is deelbaar door 9 en door 4. Welk
cyfer is met A bedoeld?
48. Het getal 82 □ 97 A 24 is deelbaar door 8 en door 11.
Welke cyfers zijn voorgesteld door A en □ ?
49. Bij zekere deeling zijn de proefgetallen van deeler, deel-
tal en quotiënt 3, 5 en 8. Bepaal nu, voor de 9-proef
en de 11-proef, het proefgetal van de rest.
50. Geef een voorbeeld van eene foutieve vermenigvuldiging,
terwijl toch de 9-proef en de 11-proef geene fouten aan
het licht brengen.