Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
15. Zijn ondeelbare getallen ook oneven?
16. Noem 3 opeenvolgende en toch ondeelbare getallen. Ook
3 opvolgende onevene en tevens ondeelbare getallen.
17. Welk ia het 53e oneven getal, welk het 79e even getal?
18. Waarom is bg elke aftrekking de som van aftrektal,
aftrekker en verschil even ?
19. De som, zoowel als het verschil van 2 onevene getallen
is altyd even ; waarom ?
20. Kan het product van 2 ondeelbare getallen even zyn?
21. Is het quotiënt van 2 evene getallen ook even ? Licht uw
antwoord met een paar voorbeelden toe.
22. Is het quotiënt van een even en een oneven getal even
of oneven ? Licht uw antwoord met een paar voorbeelden toe.
23. Zyn twee onderling ondeelbare getallen altyd ondeelbaar?
Licht uw antwoord met drie voorbeelden toe.
24. Zijn twee onderling deelbare getallen altyd deelbaar?
25. Als van 2 getallen het eene door 13 deelbaar is en het
andere niet, kan dan de som van beide getallen door 13
deelbaar zijn ?
26. En hun verschil?
27. Als twee getallen geen van beide door 7 deelbaar zyn,
kan dan hunne som door 7 gedeeld worden ?
28. En hun verschil ?
29. Welke resten laten de getallen 7683, 25768, 857652, bij
deeling door 9?
30. Pas de 9-proef toe op de bewerkingen van § 122 N°. 3—6.
31. Welk cijfer moet vóór of achter 27635 geplaatst worden
om er een 9-voud van te maken?
32. Het product van zekere twee getallen, die niet deelbaar
zyn door 9, is wel een 9-voud. Hoe kan dat?
33. Een getal laat, by deeling door 9, 4 tot rest. Welke rest
zal de 2e en de 3e macht van dat getal geven, bij deeling
door 9?
34. Drie getallen laten achtereenvolgens 2, 3 en 5 tot rest,
als zy door 9 gedeeld worden. Welke rest zal het gedurig
product dezer 3 getallen laten bij deeling door 9?