Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
dan zyn de proefgetallen van deeler en quotiënt 3 en 7; het
proefgetal van hun product is alzoo 3, dat van de rest is ook
3, zoodat het proefgetal van het deeltal 6 moet zyn; daar dit
inderdaad het geval is, zal de bewerking goed zyn of de uit-
komst moet eenige malen 9 met de ware verschillen. Ook kan
eene gelijke fout schuilen in de rest der deeling.
§ 156. De elf-proef. Door de resten te bepalen by deeling
door elf — 't eenvoudigst geschiedt dit door het kenmerk van
deelbaarheid door elf toe te passen — en daarna met die resten
op gelijke wijze te handelen als in § 155 met die voor den
deeler 9 is gedaan, verkrijgt men de elf-proef.
Toont deze proefbewerking geene fout aan, dan is de bewer-
king hoogstwaarschijnlyk goed; de uitkomst kan dan alleen een
11-voud van de som verschillen.
Past men de 9-proef en de 11-proef beide toe en vindt men
geene fouten, dan kan het verschil tusschen de gevondene en
de ware uitkomst alleen een 99-voud zyn, hetgeen niet heel
licht zal voorkomen.
§ 157. Opgaven.
1. Wat zijn deelbare, wat ondeelbare getallen?
2. Wanneer heeten twee of meer getallen onderling deelbaar,
wanneer onderling ondeelbaar?
3. Wat is een veelvoud van een getal ?
4. Wat noemt men een' gemeenen deeler van 2 of meer getallen?
Wat den grootsten gemeenen deeler van 2 of meer getallen?
5. Wat noemt men een gemeen veelvoud van 2 of meer getallen?
Wat het kleinste gemeene veelvoud van 2 of meer getallen ?
6. Welke algemeene eigenschappen der deelbaarheid kent gy ?
7. Wat verstaat ge door „kenmerken" van deelbaarheid?
8. Wanneer is een getal door 2 of 5 deelbaar ? Waarom ?
9. Wanneer is een getal door 4 of 25 deelbaar? Waarom?
10. Wanneer is een getal door 8 of 125 deelbaar? Waarom?
11. Wanneer is een getal door 3 of 9 deelbaar? Waarom?
12. Wanneer is een getal door 10 deelbaar? Waarom?
13. Wanneer is een getal door 11 deelbaar? Waarom?
14. Wat zijn evene, wat onevene getallen?