Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
geheele som is ook 3. Waarsohynlgk is dus de optelling wel goed.
De uitkomst kan nu alleen een 9-voud met de ware verschillen.
Eene aftrekking wordt beproefd door te onderzoeken of
de som der proefgetallen van aftrekker en verschil een proef-
getal oplevert, dat gelgk is aan dat van het aftrektal. (§§ 58 en 391.
Van de aftrekking
7680932—2578634=5102298
b.v. zyn de proefgetallen van aftrekker en verschil 8 en O; hunne
som is 8, het proefgetal dier som is ook 8. Daar het proefgetal
van het aftrektal eveneens 8 is, zal de aftrekking hoogst-
waarschynlijk goed zyn. De uitkomst kan alleen een 9-voud
van de ware verschillen.
Voor de negen-proef op de vermenigvuldiging bedenke
men, dat b.v. (§§ 69 en 70) (9-voud + 7) (9-voud + 5) = 9-voud
+ 35 d. i. 9-voud + 8. Men zal dus slechts de proefgetallen bepalen
der beide factoren en het product daarvan zal een proefgetal moeten
opleveren, dat gelyk is aan dat van het geheele product.
By de vermenigvuldiging:
4765X9186=43771290
zijn de proefgetallen der factoren 4 en 6, hun product is 24,
het proefgetal daarvan is dus 6; daar het proefgetal van het
geheele product ook 6 is, blykt, dat de bewerking hoogst-
waarschijnlyk goed is. De uitkomst kan alleen een 9-voud van
de ware verschillen.
Eene deeling wordt beproefd door te onderzoeken of het
proefgetal van het product van deeler en quotient vermeerderd
met dat van de rest, (zoo deze er mocht zyn), gelijk is aan
het proefgetal van het deeltal (§ 95).
Heeft men b.v. de deeling:
165 I 32406 I 196
165
T590
1485
~ÏÖ56
990