Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
GO
§ 134. Deeliiig. Het in §§ 89—113 geleerde is evenzeer toe-
passelyk op getallen geschreven in andere talstelsels als op 10-
tallige. In § 97 en de §§ die zich daarbij aansluiten, behoort
dan 10 te worden vervangen door het nieuwe grondtal.
Het werktuigelyk deel der bewerking blijft echter geheel on-
veranderd. Om de moeielijkheid van het bepalen der quotiënt-
cyfers te ontgaan, maakt men alvorens te deelen wel eens eene
rij van producten van den deeler met 1, 2, 3 . .. . één minder
dan het grondtal.
We zullen dit nog met een voorbeeld toelichten.
Zij b.v. het quotiënt gevraagd van 2709^55^ en als beide
getallen geschreven zyn in het 11-tallig stelsel. Men heeft dan:
15« I 2709<54< I 17933

lllK
<891
13395^
12986
502 r
46<2_
438~
De verklaring van deze bewerking laten we nu verder aan
den leerling over.
§ 135. Ook de proefbewerkingen, in andere talstelsels
dan het 10-tallige te verrichten , komen in alle opzichten met
de reeds behandelde overeen. Hierachter, bij de opgaven, zal
den leerling gelegenheid gegeven worden zijne krachten in deze
te beproeven.
§ 136. Ten slotte volgt hier een voorbeeld van re chts-
streeksche herleiding van een getal, van het eene vreemde
talstelsel in het andere.
Zij b.v. gevraagd 8264 van het 9-tallig stelsel in het 12-
tallig stelsel over te brengen zonder van het lO tallig stelsel
gebruik te maken.