Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
§ 132. Aftrekking. Zoo ook geldt het geleerde in §§50-62
voor de aftrekking van getallen, in elk willekeurig talstelsel.
Voor geene enkele der daar genoemde bepalingen of eigenschap-
pen of verklaringen was een grondtal 10 noodzakelyk.
We zullen dit nog nader door een voorbeeld ophelderen.
Zy b.v. het verschil gevraagd van 5600843 en 2748756, als
beide getallen 9-tallig zyn. Men heeft dan:
5600843
2748756
2741076
Telkens, als een cyfer van het aftrektal kleiner was dan het
overeenkomstige van den aftrekker werd ééne eenheid van zekere
orde gerekend voor 9 eenheden der naast-lagere orde.
§ 133. VermenigvuUliging. Hetgeen in §§ 64—87 geleerd is
omtrent de vermenigvuldiging kan evengoed worden toegepast,
als de gegeven getallen in een ander talstelsel dan het 10-tal-
lige geschreven zyn. De eigenschappen van §§ 71 en 72 b.v.
gelden ongewyzigd voor elk ander talstelsel, want in alle tal-
stelsels worden de termen der schaal geschreven 1, 10, 100,
1000 enz. In § 74 behoort voor 10 het dan gebezigde grondtal
te worden gelezen. Zoo ook in de drie volgende §§.
Het volgende voorbeeld moge het hier gezegde nog nader
toelichten.
Zy het product gevraagd van 654032 en 3456, als beide ge-
tallen geschreven zijn in het 7-tallig stelsel. Men heeft dan:
654032
_3456
5553255
4566223
3612161
2625126
3404223615
De bewerking komt alzoo geheel overeen met de vroeger
verklaarde; alleen werden nu 7 eenheden eener zekere orde ge-
rekend voor ééne eenheid der naast-hoogere orde.