Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
ACHTSTE LES.
IN ANDERE TALSTELSELS.
§ 123. Al de tot nu toe gebezigde getallen waren geschreven
in het tientallig stelsel. Bij al die getallen waren tien
eenheden eener zekere orde noodig om ééne eenheid van eene
naast-hoogere orde te verkrygen. In het dagelijksch leven wordt
met geene andere getallen gerekend. Evenmin bij andere volken,
zoowel beschaafde als onbeschaafde.
By het onderwys echter wordt wel eens van andere talstelsels
dan het tien-tallige gebruik gemaakt. Nagenoeg alle eigenschap-
pen der getallen gelden nl. voor alle talstelsels. Zoo ook de ver-
klaringen van de verschillende hoofdbewerkingen. Daarom geeft
het werken met getallen in „vreemde" talstelsels dikwgls een
beter begrip zoowel van het tientallig stelsel van tellen als
van de onderscheidene bewerkingen met getallen.
§ 124. Schrijven. V^'oor het schryven van getallen in andere
talstelsels gebruikt men dezelfde cyfers als in het 10-tallige.
Daar in elk talstelsel evenveel cyfers noodig zyn als het grond-
tal eenheden bevat (§§ 23 en 25) blijven somtyds eenige onzer
cyfers ongebruikt, dan weer zijn er niet genoeg en moeten
nieuwe teekens als cyfers worden aangenomen.
Voor het schryven van getallen in het 8-tallig stelsel b.v.
zyn onze 8 en 9 overtollig; de getallen door die teekens voor-
gesteld, worden dan geschreven 10 en 11. Voor dat talstelsel
is dus de ry der getallen in natuurlyke volgorde: 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, enz. De termen
van de schaal van dat talstelsel 1, 10, 100, 1000, enz. stellen
dan resp. 1, 8, 64, 512 enz. eenheden voor.