Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZEVENDE LES.
PROEFBEWERKINGEN.
§ 117. Heeft men eene of andere rekenkundige bewerking
uitgevoerd, dan is men niet zeker van de juistheid der uit-
komst. Daarom verricht men dan somtyds eene andere bewer-
king, ten einde de nauwkeurigheid der eerste te onderzoeken.
Deze tweede bewerking heet p roef b e w erkin g of kortweg
proef. Geeft zulk eene proef dezelfde uitkomst als de eerste
bewerking, dan zyn beide bewerkingen hoogst waarschijn-
lyk goed; is de uitkomst der proef verschillend met de eerste,
dan zijn beide of een van beide foutief. Alsdan behoort de
juistheid der uitkomsten door herhaling der bewerkingen nader
te worden onderzocht.
§ 118. Optelling. Eene optelling wordt het eenvoudigst be-
proefd door eene andere optelling; heeft men b.v. eerst opge-
teld van boven naar beneden, dan telt men de tweede maal op
van beneden naar boven (§ 40). Krygt men in beide gevallen
dezelfde uitkomst, dan was de optelling vry zeker goed.
Ook zal men eene optelling kunnen beproeven door achter-
eenvolgens al de termen van de som af te trekken. Verkrygt
men dan O voor laatste verschil, dan zyn zoowel de optelling
als de proefbewerking hoogstwaarschynlijk beide goed.
§ 119. Aftrekking. Daar by elke aftrekking het verschil het
aantal eenheden aanwyst, die er in het aftrektal meer zyn dan
in den aftrekker, zal men steeds het aftrektal moeten verkrygen,
als men verschil en aftrekker samentelt (§ 58). Hierin bestaat
dan ook de gewone proef op eene aftrekking. Ts aftrekker -)-
verschil aftrektal, dan is de aftrekking zeer waarschyn-
1 y k goed.
Ook kan men het verschil van het aftrektal aftrekken; de