Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
40. Iemand deelde zeker getal door 7 en kreeg 4 tot rest.
Het quotiënt door 9 deelende, verkreeg hy 7 tot rest.
Wat zou de rest geweest zgn, als in eens door 63 was
gedeeld geworden?
41. Van welke deeling is het quotiënt 17, en de deeler 1530
minder dan het deeltal?
42. Van zekere deeling bleef het quotiënt onveranderd, toen
het deeltal door 3 gedeeld en de deeler met 82 vermin-
derd werd. Welke deeler is hier bedoeld?
43. Bepaal het quotiënt
25326924 : 2793
anders dan op de gewone wijze, b.v. door de bewerking
te beginnen by de eenheden der laagste orde.
44. Bepaal het quotiënt 329734876 : 999876 door optelling in
plaats van door aftrekking.
45. Welke getallen zijn benoemd by deelingen met benoemde
getallen ?
46. Geef 5 voorbeelden van verdeelingsdeeling met benoemde
getallen.
47. Geef 5 voorbeelden van verhoudingsdeeling met benoemde
getallen.
48. Een stuk land, 856 M. lang en 341 M. breed, wordt met
boomen bepoot, die 3 M. van den kant en 5 M. van elkan-
der worden gezet. Hoeveel boomen waren hiervoor noodig?
49. Hoeveel is:
a. (17 baal 3 riem 12 boek 16 vel): 4,
b. (8 jaar 7 maand 20 dagen 16 uur): 7,
f. (213° 47' 24"): 6?
50. Hoeveel is:
a. 92 Rijnl. roede 10 voet 7 duim: 3 Eynl. roede 8 voet 7 duim,
b. 29 pond 5 ons 3 drachme: 2 pond 5 ons 3 dr. 1 scr. 15 gr.,
c. 17 jaar 32 weken 6 uur: 2 jaar 38 weken 4 dagen 17 uur?