Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
y()()rbp:richt.
De f/oede oiitmnyst, aan mijn „Leerhoelc der Re'kenlcunde'", ten
vorigen jare hij den uiffjever dezes verschenen, ten deel yevaïïen,
deed mij besluiten tot hef schrijven van de »Beginselen der Reken-
kunde", welke ik hiermede in de welwillende lelangstelUng mijner
ambtgenooten aanbeveel.
Ik acht dit werkje bestemd voor de T of hoogste klasse der
Haagsche Burgerscholen en daarom ook voor alle sclwlen, welke
leerlingen voorbereiden voor Hoogere Burgerschool of Qgmnasiim;
verder voor de 1" klasse van Normaallessen, enz., waar het dan
dienst kan doen als voorlooj)er van het ,,Leerboek".
Een rijke voorraad van te zamen meer dan 600 opgaven, ter
herJuding en toepassing van het geleerde telkens achter iedere Les
geplaatst, zal, dunkt me, de bruikbaarheid van het boekje aanzienlijk
verlmgen. Bij vele er van zal eene klassikale behandeling de
bewerking door de leerlingen ivel dienen vooraf te gaan. Ik weet
nu bij ervaring, hoe hoogst moeielijk het is de juiste grenzen te
trekken tusschen te moeielijk, geschikt en te gemakkelijk; daarom
zorgde ik voor veel verscheidenheid.
De gebruikers van het ,,Leerboek" zullen bij doorblmlering van
deze ,,Beginselen!'' al spoedig hier en daar verandering bemerken,
zoowel in de verdeeling als in de behandeling der leerstof. Het
feit, dat de ,,Beginselen!' voor één leerjaar bestemd zijn en het